nbhkdz.com冰点文库

中国商业银行不良贷款专题分析报告

时间:


中国商业银行不良贷款专题分析报告 目录 第一节 商业银行不良贷款概览 .................................................................................... 5 第二节 上市银行不良贷款信息梳理 ............................................................................ 7 一、光大银行 .......................................................................................................... 7 二、建设银行 .......................................................................................................... 9 三、农业银行 ........................................................................................................ 11 四、招商银行 ........................................................................................................ 13 五、交通银行 ........................................................................................................ 15 六、工商银行 ........................................................................................................ 15 七、民生银行 ........................................................................................................ 16 八、中信银行 ........................................................................................................ 18 九、浦发银行 ........................................................................................................ 20 十、平安银行 ........................................................................................................ 21 十一、南京银行 .................................................................................................... 23 十二、兴业银行 ........

赞助商链接

浅析我国上市银行不良贷款上升的成因与对策建议

从各 类型银行不良贷款变化情况来看, 股份制商业银行...二、不良贷款增长原因分析 一是我国经济发展正处于...2014 年 3 季度, 我国国内生产总值增长 7.3%, ...

中国银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规...

中国银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定的不良贷款分析报告应包括( )。 A.不良贷款清收转化情况B.地区和客户机构情况C.新发放贷款质量情况D.次级...

中国银监会发布的《商业银行不良资产检测和考核暂行办...

中国银监会发布的《商业银行不良资产检测和考核暂行办法》规定不良贷款分析报告主要是指( )。 A.不良贷款清收转化情况B.新发放贷款质量情况C.新发生不良贷款的内...

2016年农村商业银行行业现状及发展趋势分析

分析报告(2015-2020) 报告编号:1609069 中国产业调研...截至 2014 年末主要涉农金融机构营业网点构成情况 《...年农村商业银行不良贷款情况 3.4.1 农商行不良贷款...

我国国有商业银行不良贷款影响因素的实证分析

我国国有商业银行不良贷款影响因素的实证分析_...复杂的国内经济形势下,我国银行业的不良资产有...防范金融风险工作情况报告》中指出“坏账压力...

商业银行不良贷款的成因和对策分析

商业银行不良贷款的成因和对策分析 - 龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn 商业银行不良贷款的成因和对策分析 作者:张皓南 来源:《中国市场》2016 年第 20 期...

中国银监会《商业银行不良资产检测和考核暂行办法》规...

中国银监会《商业银行不良资产检测和考核暂行办法》规定不良贷款分析报告主要是指( )。 A.不良贷款清收转化情况B.新发放贷款质量情况C.新发生不良贷款的内外部原因...

我国商业银行不良贷款的成因及对策

本文对我国商业银行不良贷款的现状及其成因进行了分析,提出了减少不良贷款的对策。...我国四大国有商业银行问题贷款情况表 问题贷款 (亿美元) 中国银行 中国建设银行...

影响我国农村商业银行不良贷款的因素分析

影响我国农村商业银行不良贷款的因素分析_法律资料_...我国的经济运行情况和我国的银行业发展状况密切相关...中国商业银行不良贷款成... 3页 1下载券 我国商业...

我国国有商业银行如何减小不良贷款率

一、我国国有商业银行不良贷款现状分析与国际比较 (一) 我国四大国有商业银行不良贷款现状分析。 2002 年初,中国人民银行披露了我国商业银行不良贷款的一些 情况...