nbhkdz.com冰点文库

庄子名言名句

时间:2014-11-01


庄子名言名句
〖打印文章 - 下载本文〗〖唐诗三百首 - 在线字典〗 〖字号:大 中 小〗

人皆知有用之用,而莫知无用之用也。 且德厚信?,未达人气;名闻不争,未达人心。 顺始无穷,若殆以不信厚言,必死于暴人之前矣! 而强以仁义绳墨之言术暴人之前者, 是以人恶有其美也, 命之曰灾人。 灾人者, 人必反灾之。 若殆为人灾夫。 若一志,无听之以耳而听之以心;无听之以心而听之以气。听止于耳,心止于符。气也者, 虚而待物者也。唯道集虚。虚者,心斋也 且以巧斗力者,始乎阳,常卒乎阴,泰至则多奇巧;以礼饮酒者,始乎治,常卒乎乱,泰至 则多奇乐。 汝不知夫螳螂乎?怒其臂以当车辙,不知其不胜任也,是其才之美者也。 汝不知夫养虎者乎?不敢以生物与之, 为其杀之之怒也; 不敢以全物与之, 为其决之之怒也。 时其饥饱,达其怒心。虎之与人异类,而媚养己者,顺也;故其杀者,逆也。 方今之时,仅免刑焉!福轻乎羽,莫之知载;祸重乎地,莫之知避。


《庄子》名言名句.doc

庄子名言名句 庄子》 松溪一中 吴朝晖 2008 年 3 月编写 一、 大知闲闲, 小知间间; 大言炎炎, 小言詹詹。 《庄子 齐 物论》 【译】最有智...

庄子的名言名句大全.txt

庄子名言名句大全 - 庄子名言名句大全 1、大知闲闲,小知间间;大言炎炎,小言詹詹。《庄子齐物论》 2、吾生也有涯,而知也无涯。以在涯随无涯,殆已;...

庄子名言名句集锦.doc

庄子名言名句集锦 - 庄子名言名句集锦 庄子是道家学派的代表人物,是老子哲学思想

《庄子》名言精选.doc

《庄子》名言精选 - 庄子名言精选 【1】:浮生若梦。若梦非梦,浮生何如?如梦之

庄子名言警句.doc

庄子名言警句 - 庄子名言警句 1、大知闲闲,小知间间;大言炎炎,小言詹詹。

庄子名言精选(带翻译).doc

庄子名言精选(带翻译) - 庄子名言精选(带翻译) 庄子的思想中包含了朴素辩证法

庄子的名言名句大全.doc

庄子名言名句大全_初一语文_语文_初中教育_教育专区。收集的庄子名言名句大全。 庄子名言名句大全庄子是我国先秦(战国)时期伟大的思想家、哲学家、和文学家。...

《庄子》名言名句解读.doc

庄子名言名句解读 - 《庄子名言名句解读 一、 大知闲闲,小知间间;大言炎炎,小言詹詹。《庄子?齐物论》 【译】最有智慧的人,总会表现出豁达大度...

庄子名言句子迷.doc

代表作《庄子》并被尊崇者演绎出多种版本,名篇 有《逍遥游》 、 《齐物论》等,庄子主张“天人合一”和“清静无为” 。以下是学习整理的庄子 名言名句大全: 1...

庄子名言名句.doc

庄子名言名句 庄子》松溪一中 吴朝晖 2008 年 3 月编写一、大知闲闲,小知间间;大言炎炎,小言詹詹。《庄子齐物论》 【译】最有智慧的人,总会表...

庄子名言名句.doc

庄子名言名句 - 庄子名言名句 〖打印文章 - 下载本文〗〖唐诗三百首 - 在线

庄子经典名言名句妙语录.doc

庄子经典名言名句妙语录 - 每个人的EQ都不是与生俱来就是完美的,成熟的。EQ是

庄子50名句带翻译.doc

庄子50名句带翻译_初一语文_语文_初中教育_教育专区。庄子 50 名句带翻译 1. ...更 多孟子名言敬请关注习古堂国学网的相关文章。 20. 荃者所以在鱼,得鱼而...

庄子名言精选(附翻译).doc

庄子名言精选(带翻译) 庄子的思想中包含了朴素辩证法因素,其主要思想是“天道无为

庄子名言名句.doc

庄子名言名句 - 人皆知有用之用,而莫知无用之用也。 且德厚信?,未达人气;名闻

庄子名言名句语录.doc

庄子名言名句语录_韩语学习_外语学习_教育专区。庄子名言名句语录 篇一:庄子经典

《庄子》传世名句赏析.doc

庄子》传世名句赏析 - 庄子 20 名句带翻译 1. 知足者不以利自累也,审自得者失之而不惧,行修于内者无位而不怍。 《庄子 ?让王》 【翻译】 :知足的人...

名人名言【庄子的名言名句】.doc

名人名言【庄子名言名句】 - 巧者劳而智者忧,无能者无所求。 ? 泉涸,鱼相与

庄子名言欣赏.doc

庄子名言欣赏 - 庄子名言欣赏 庄子名言精选欣赏 庄子的名言对我们有很大的启示, 多学习了解一些庄子名言名句可以提高我 们的思想。庄子是我国先秦时期伟大的思想家...

庄子名言.doc

庄子名言 - 《庄子》名言名句 庄子》 松溪一中 吴朝晖 2008 年 3 月编