nbhkdz.com冰点文库

中华诗词大赛初赛试题

时间:2015-05-24


初赛试题(一)
一、诗词接龙(每小题有 10 秒作答时间) 1、长太息以掩涕兮, (哀民生之多艰) 。---屈原《离骚》 2、阳春布德泽, (万物生光辉) 。---汉乐府《长歌行》 3、 (榆柳荫后檐) ,桃李罗堂前。---陶渊明《归园田居(其一) 》 4、 (竹喧归浣女) ,莲动下渔舟。---王维《山居秋暝》 5、我欲因之梦吴越, (一夜飞度镜湖月) 。---李白《梦游天姥吟留 别》 6、剑阁峥嵘而崔嵬, (一夫当关,万夫莫开) 。---李白《蜀道难》 7、 (天生我材必有用) ,千金散尽还复来。---李白《将进酒》 8、万里悲秋常作客, (百年多病独登台) 。---杜甫《登高》 9、照花前后镜,花面交相映。 (新帖绣罗襦,双双金鹧鸪) 。--温庭筠《菩萨蛮》 10、 (别时容易见时难) 。 流水落花春去也,天上人间。---李煜《浪 淘沙》 11、 (多情自古伤离别) ,更那堪冷落清秋节。---柳永《雨霖铃》 12、纵使相逢应不识, (尘满面,鬓如霜) 。---苏轼《江城子·乙 卯正月二十日夜记梦》 13、多情应笑我、 (早生华发,人生如梦) ,一尊还酹江月。---苏 轼《念奴娇·赤壁怀古》 14、 (叶上初阳干宿雨) ,水面清圆,一一风荷举---周邦彦《苏幕 遮》 15、纵豆蔻词工, (青楼梦好,难赋深情) 。---姜夔《扬州慢》 二、诗词解析(20 秒思考时间) 咏怀古迹(其三) 杜甫 群山万壑赴荆门,生长明妃尚有村。 一去紫台连朔漠,独留青冢向黄昏, 画图省识春风面,环佩空归月夜魂。 千载琵琶作胡语,分明怨恨曲中论。 问:这是一首什么诗?表达了作者什么思想感情? 答:这是一首怀古诗(咏史诗) ,怀古伤己,诗人借咏王昭君不被 帝遇、葬身塞外的不幸遭遇来抒写自己不被重用、身世飘沦的悲 苦情怀。 (答案供参考)


中国诗词大会第一期题目

中国诗词大会第一期题目_学科竞赛_小学教育_教育专区。中国诗词大会第一期观看记录 《中国诗词大会》 “赏中华诗词,寻文化基因,品生活之美” ,入选诗词题, 目几乎...

中华诗词大赛初赛试题

中华诗词大赛初赛试题_学科竞赛_高中教育_教育专区。寒亭一中中华诗词大赛初赛试题初赛试题(四)一、诗词接龙(每小题有 10 秒作答时间) 1、路漫漫其修远兮, (吾...

中华古诗词知识竞赛试题

中华古诗词知识竞赛试题_学科竞赛_小学教育_教育专区。中华古诗词知识竞赛试题 考号 姓名 一、 选择正确答案。(15 分) )这首诗。 1、“京口瓜洲一水间,钟山...

2016中国诗词大会第八期题选(答题过程)

2016中国诗词大会第八期题选(答题过程)_学科竞赛_小学教育_教育专区。中国诗词...爱国等中华优秀传统文化主题, 带领观众在“熟悉的陌生题”中领会中华诗词浩瀚海洋...

2016中国诗词大会第六期题选

2016中国诗词大会第六期题选_学科竞赛_初中教育_教育专区。中国诗词大会第六期观看记录 《中国诗词大会》以“赏中华诗词,寻文化基因,品生活之美”为宗旨,几 乎...

古诗文知识竞赛试题含答案

题※※※ 小学 2016—2017 学年度第一学期 五六年级“中华经典古诗文”知识竞赛答案(考试时间:40 分钟 一、古诗填空。 1、你了解下列诗人吗?题※※※ 小学 20...

中华诗词大赛复赛试题

中华诗词大赛复赛试题_学科竞赛_高中教育_教育专区。寒亭一中中华诗词大赛复赛试题复赛试题(二)一、课外诗词接龙(5 分,每小题有 10 秒作答时间) 1、山光悦鸟性...

2017中国诗词大会第二场答题过程

2017中国诗词大会第二场答题过程_学科竞赛_初中教育_...“赏中华诗词、寻文化基因、品生活之美” 为宗旨,...陈更选第 2 组题(189 分胜): 1、从以下九个...

首届中华古诗文阅读默写竞赛试题

首届中华古诗文阅读默写竞赛试题_语文_初中教育_教育专区。首届中华古诗文阅读默写竞赛试题七年级卷附答案 西和县北川初中首届中华古诗文阅读默写竞赛试题 七年级卷中华...

2016中国诗词大会第七期题选(答题过程)

2016中国诗词大会第七期题选(答题过程)_学科竞赛_小学教育_教育专区。中国诗词大会第七期观看记录 《中国诗词大会》以“赏中华诗词,寻文化基因,品生活之美”为...