nbhkdz.com冰点文库

岗美中学硬笔书法比赛初赛201205


岗美中学硬笔书法比赛初赛
比赛要求: 1、用硬笔书写。 2、书写字体为楷书或行书,用简化字书写。 3、比赛时间:20 分钟 4、在顶行写上班别、姓名 5、书写内容如下:

水调歌头〃明月几时有
苏轼 明月几时有?把酒问青天。 不知天上宫阙,今夕是何年。 我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。 起舞弄清影,何似在人间。 转朱阁,低绮户,照无

眠。 不应有恨,何事长向别时圆? 人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。 但愿人长久,千里共婵娟。


岗美中学硬笔书法比赛初赛201205

钢笔字书法B 6页 免费如要投诉违规内容,请到百度文库投诉中心;如要提出功能问题或意见建议,请点击此处进行反馈。 岗美中学硬笔书法比赛初赛201205 隐藏>> 岗美中学...

钢笔字比赛方案201205

钢笔字比赛方案201205_教学案例/设计_教学研究_教育专区。留守儿童钢笔字比赛方案...为展示我校留守儿童风采,特举行留守儿童硬笔书法 (钢笔字)比赛,具体方案如下: ...

关于举办岗美中学首届体育文化艺术节体育类比赛的通知

岗美中学 2012 年 11 月 22 日 附件: 1、2012 年岗美中学首届体育文化艺术节(体育类比赛)运动会竞赛规程 2、2012 年岗美中学首届体育文化艺术节(体育类比赛...