nbhkdz.com冰点文库

浙江提高组

时间:2012-11-19


姓名 何奇正 龚拓宇 陈立杰 黄嘉泰 张闻涛 曹科垒 钱迪晨 郭天魁 刘弘 孙伟 郑舒冉 徐寅展 周贤杰 倪盛恺 谷伟滔 茹逸中 周贤豪 唐家铭 俞鼎力 姜政 郑钟屹 高远 黄哲超 鲍天玙 罗干 周子凯 岑若虚 岑宇阔 张煜皓 谭光钰 杜瑜皓 孟凡航 任路遥 季灵阳 阮震元 丁畅 王鉴浩 陈绍祥 朱东升 章佳豪 林喆 邹昊 苏航 金杰 陈小帖 钱泽森 吴萤西 周以凡

编号 ZJ-003 ZJ-014 ZJ-039 ZJ-040 ZJ-006 ZJ-026 ZJ-034 ZJ-043 ZJ-065 ZJ-038 ZJ-050 ZJ-059 ZJ-117 ZJ-019 ZJ-004 ZJ-015 ZJ-091 ZJ-114 ZJ-046 ZJ-013 ZJ-023 ZJ-030 ZJ-149 ZJ-185 ZJ-005 ZJ-024 ZJ-010 ZJ-111 ZJ-123 ZJ-191 ZJ-017 ZJ-061 ZJ-042 ZJ-329 ZJ-631 ZJ-055 ZJ-062 ZJ-101 ZJ-079 ZJ-103 ZJ-113 ZJ-086 ZJ-106 ZJ-131 ZJ-141 ZJ-001 ZJ-068 ZJ-074

学校

年级

请特派员标注 是否往届 (*代表往届)

drive 100 100 100 100 100 100 100 100 100 70 70 100 70 80 70 100 70 70 70 70 5 100 70 70 15 70 70 70 70 75 100 0 100 70 70 15 0 70 70 70 70 5 25 70 70 50 70 70

game 100 100 100 100 100 100 90 100 100 90 100 100 100 60 90 70 100 80 40 60 100 100 100 60 100 100 90 50 50 100 100 100 100 100 100 90 90 40 100 60 100 100 60 60 100 90 100 100

vigenere 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

绍兴一中 高二 宁波市镇海中学 高三 杭州外国语学校 高三 杭州第二中学 高二 杭州学军中学 高三 宁波市镇海中学 高三 杭州学军中学 高三 杭州第二中学 高三 慈溪中学 高二 温州中学 高三 杭州学军中学 高三 杭州学军中学 高一 温岭中学 高二 杭州学军中学 高三 温州中学 高三 杭州学军中学 高三 温岭中学 高二 绍兴一中 高三 绍兴一中 高二 金华一中 绍兴一中 高二 杭州学军中学 高三 金华一中 绍兴一中 高三 杭州学军中学 高二 杭州学军中学 高二 宁波市镇海中学 高一 慈溪中学 高二 宁波市镇海中学 高一 绍兴县鲁迅中学柯桥校区 高二 宁波市镇海中学 高一 绍兴一中 高三 杭州学军中学 高一 绍兴一中 高三 温州中学 高三 温州中学 高三 绍兴一中 高一 温州中学 高三 温州中学 高三 绍兴一中 高三 绍兴一中 高三 杭州学军中学 高三 绍兴一中 高三 温州中学 高三 温州中学 高三 余姚中学 高三 杭州学军中学 高二 慈溪中学 高二

贾越凯 范舒翼 张锦泉 王奕田 卢啸尘 吴文琪 王逸松 施韩原 章暄 谷晟 孙星远 徐正杰 斯大卫 叶钊达 顾嘉瀚 孙周易 陈辰阳 杨嘉诚 陈霄豪 李奕成 许晔 徐城 张恒捷 黄柏如 蒋骐泽 沈洋 金梦格 尤肖天 陈展鹏 周泉 崔祎楠 吴垚垚 葛盈泽 邹逍遥 许海涛 陈思禹 金策 王天明 郭雨 周吉 何宇超 王智彬 龚绩阳 张韵韬 赵越奇 詹济源 曾嘉熙 郭文景 李凌劼 颜姜哲 张戈戋

ZJ-126 ZJ-009 ZJ-067 ZJ-127 ZJ-020 ZJ-247 ZJ-012 ZJ-021 ZJ-049 ZJ-018 ZJ-031 ZJ-115 ZJ-223 ZJ-273 ZJ-002 ZJ-011 ZJ-134 ZJ-144 ZJ-187 ZJ-095 ZJ-096 ZJ-610 ZJ-047 ZJ-147 ZJ-148 ZJ-007 ZJ-048 ZJ-085 ZJ-165 ZJ-053 ZJ-058 ZJ-052 ZJ-099 ZJ-203 ZJ-016 ZJ-036 ZJ-041 ZJ-076 ZJ-156 ZJ-170 ZJ-213 ZJ-228 ZJ-032 ZJ-054 ZJ-064 ZJ-083 ZJ-122 ZJ-193 ZJ-045 ZJ-072 ZJ-180

绍兴一中 高一 宁波市镇海中学 高一 温州中学 高三 绍兴一中 高二 宁波市镇海中学 高一 温州中学 高三 杭州学军中学 高一 绍兴一中 高三 杭州学军中学 高二 杭州市建兰中学 初三 杭州学军中学 高二 绍兴一中 高二 杭州第二中学 高三 温州中学 高二 宁波市镇海中学 高二 杭州学军中学 高二 衢州二中 高二 绍兴一中 高一 温岭中学 高二 余姚中学 高一 温岭中学 高三 杭州学军中学 高三 绍兴一中 高一 温州中学 高二 杭州学军中学 高二 宁波市镇海中学 高二 上虞市春晖中学 杭州学军中学 高二 温州中学 高二 江山中学 高二 杭州学军中学 高一 宁波市镇海中学 高三 绍兴县鲁迅中学柯桥校区 高二 宁波市镇海蛟川书院 九年级 台州一中 高三 杭州市建兰中学 初三 杭州市文澜中学 初三 绍兴县鲁迅中学柯桥校区 高三 绍兴一中 高一 绍兴县柯桥中学 高三 绍兴县柯桥中学 高三 余姚中学 高二 慈溪中学 高二 绍兴一中 高二 杭州外国语学校 高二 温州中学 高三 杭州外国语学校 高一 杭州外国语学校 初三 宁波市镇海中学 高二 杭州学军中学 高一 绍兴一中 高三

70 70 70 5 70 70 70 15 55 70 5 20 65 70 0 100 50 65 45 10 70 70 70 75 5 25 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 65 70 50 5 5 65 70 70 10 10 70 70 65 70 50

60 70 100 100 60 90 100 100 100 100 100 100 90 20 90 100 90 100 100 100 50 30 100 60 100 100 100 100 60 100 100 20 20 50 40 100 40 10 100 100 70 100 100 90 100 100 60 100 100 50 60

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 20 100 100

陈鹏 陈齐斌 苏津岳 徐钦韬 李振天 施泽丰 吴亦全 戚圣凯 黄能 张谦 冯健 史舒扬 陈亦弘 叶秀丹 李贺楠 马天翼 赵梦娣 吴卓峰 林展 袁天成 吕超杰 张元煌 李响 黄镭 余炜 谢均扬 俞烨昊 蔡静怡 陈相泽 徐集思 李昊 姜峻岩 邓哲也 孙王斌 卢众意 王瑞洲 高必成 毛益伟 朱鑫 王元佳 单挺 陈爱道 陈纬达 赵鉴 陈统 徐凯文 陈泽天 王劲航 严申 周望威 宋昊旻

ZJ-389 ZJ-044 ZJ-128 ZJ-297 ZJ-326 ZJ-027 ZJ-221 ZJ-269 ZJ-104 ZJ-118 ZJ-184 ZJ-025 ZJ-092 ZJ-214 ZJ-225 ZJ-237 ZJ-078 ZJ-088 ZJ-093 ZJ-145 ZJ-206 ZJ-057 ZJ-028 ZJ-098 ZJ-175 ZJ-181 ZJ-238 ZJ-342 ZJ-374 ZJ-029 ZJ-204 ZJ-224 ZJ-320 ZJ-022 ZJ-266 ZJ-299 ZJ-071 ZJ-135 ZJ-245 ZJ-335 ZJ-008 ZJ-035 ZJ-060 ZJ-077 ZJ-125 ZJ-160 ZJ-195 ZJ-262 ZJ-285 ZJ-311 ZJ-375

温州中学 高二 慈溪中学 高一 温州中学 高一 余姚中学 高一 温州中学 高三 绍兴县鲁迅中学柯桥校区 高二 余姚中学 高一 宁波市镇海中学 高三 温州中学 高二 杭州第二中学 高三 衢州二中 高二 杭州学军中学 高三 温州中学 高二 温州中学 高二 杭州第二中学 高二 慈溪中学 高二 绍兴县鲁迅中学柯桥校区 高三 余姚中学 高三 瑞安市瑞阳中学 高三 杭州第十四中学 高三 余姚中学 高一 瑞安中学 高三 温州中学 高二 慈溪中学 高一 温州中学 高三 绍兴一中 高一 绍兴一中 高三 宁波市鄞州实验中学 九年级 温州中学 高三 慈溪中学 高二 嵊州市城关中学 九年级 杭州学军中学 高二 杭州市文澜中学 初三 慈溪中学 高二 瑞安中学 高二 温州中学 高二 绍兴县柯桥中学 高二 江山中学 高二 绍兴一中 高一 宁波市镇海中学 高一 杭州学军中学 高三 温州中学 高三 绍兴一中 高三 绍兴县鲁迅中学柯桥校区 高二 绍兴一中 高一 绍兴一中 高三 金华一中 杭州学军中学 高一 绍兴一中 高一 瑞安中学 高三 杭州第二中学 高一

65 0 65 70 65 0 65 50 15 70 70 5 70 70 70 70 65 65 65 5 50 0 55 50 65 40 5 70 70 5 70 70 65 70 45 70 15 45 65 70 55 0 65 5 70 70 70 70 70 70 70

60 100 50 60 60 90 20 40 90 30 100 60 10 0 100 100 60 100 10 100 50 70 10 90 60 90 50 40 0 0 100 60 90 90 90 100 30 100 60 70 10 50 100 80 60 60 100 60 50 100 30

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10 30 100 100 100 0 100 100 100 100

鲁泽操 沈小洲 章凌豪 陈天 沈韵琦 张冬燕 王誉锡 王太和 蓝青峰 范一磊 钱文渊 谢瑶瑶 陈子傲 王天哲 焦云皓 沈中海 柴汉锋 李元博 许烨闻 陈继劲 李涛 徐毅男 张浩威 赵铠枫 李乐 戚昊晨 邵杰晶 李卓翰 杨亮 岑望威 蒋宇凯 施舟行 张瑜安 黄楚迪 傅鹏程 施能 丁昱铮 谭嘉诚 王涛 朱天乐 邓昊瑀 林子杰 李泽霖 何星耀 求天楠 金亦奇 汪志远 周涵 陈拓 袁政梁 余天焕

ZJ-644 ZJ-081 ZJ-138 ZJ-176 ZJ-216 ZJ-239 ZJ-339 ZJ-355 ZJ-164 ZJ-179 ZJ-306 ZJ-315 ZJ-352 ZJ-619 ZJ-129 ZJ-151 ZJ-159 ZJ-169 ZJ-201 ZJ-219 ZJ-305 ZJ-066 ZJ-110 ZJ-119 ZJ-230 ZJ-243 ZJ-254 ZJ-288 ZJ-371 ZJ-167 ZJ-168 ZJ-171 ZJ-192 ZJ-295 ZJ-336 ZJ-080 ZJ-112 ZJ-136 ZJ-177 ZJ-182 ZJ-226 ZJ-272 ZJ-401 ZJ-190 ZJ-199 ZJ-263 ZJ-200 ZJ-209 ZJ-240 ZJ-286 ZJ-294

绍兴一中 高二 瑞安中学 高二 绍兴一中 高三 宁波市镇海中学 高二 绍兴县柯桥中学 高二 绍兴县鲁迅中学柯桥校区 高二 台州市路桥中学 高三 绍兴一中 高一 衢州二中 高二 绍兴一中 高二 余姚中学 高二 杭州学军中学 高一 温州中学 高二 宁波市镇海蛟川书院 九年级 杭州学军中学 高二 宁波市三江中学 九年级 慈溪实验中学 八年级 绍兴一中 高三 慈溪上林初中教育集团 九年级 温州二中(黄龙校区) 高二 宁波市鄞州实验中学 九年级 江山中学 高二 嵊州市城关中学 九年级 杭州第十四中学 高一 宁波市镇海中学 高三 余姚中学 高二 绍兴一中 高一 温州中学 高一 杭州第十四中学 高二 慈溪中学 高一 绍兴一中 高一 宁波市鄞州实验中学 九年级 上虞市春晖中学 温岭中学 高三 绍兴县柯桥中学 高三 绍兴一中 高二 绍兴一中 高二 绍兴一中 高二 宁波市镇海中学 高一 温州中学 高三 宁波市鄞州实验中学 八年级 温州中学 高二 宁波市第二中学 高一 余姚中学 高二 杭州第十四中学 高二 绍兴一中 高三 杭州学军中学 高一 慈溪中学 高一 温州中学 高三 绍兴一中 高二 余姚中学 高一

70 70 0 65 70 0 0 70 70 70 0 70 15 70 70 70 70 60 15 20 70 70 15 70 5 0 25 70 20 5 70 50 70 0 50 50 65 45 5 5 50 25 55 10 65 0 70 20 0 70 0

100 30 90 60 60 60 60 20 20 50 70 60 60 60 100 10 0 60 50 40 60 70 60 20 50 60 30 20 90 60 30 10 40 60 60 40 40 60 100 30 50 40 10 50 100 80 10 10 20 60 50

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 30 100 100 100 100 100

宋马天琦 ZJ-332 郑怜悯 ZJ-344 张浩然 ZJ-056 冯炜思 ZJ-172 周星壹 ZJ-218 戴拓 ZJ-143 朱林徽 ZJ-178 董宇涛 ZJ-197 李晓牧 ZJ-211 余曹恺 ZJ-318 盛中昊 ZJ-073 季烨 ZJ-094 邢家闳 ZJ-132 叶家梁 ZJ-163 陈晨光 ZJ-217 王驰迪 ZJ-241 朱宁 ZJ-347 史玮 ZJ-604 邵键准 ZJ-037 宋荣第 ZJ-186 董依菡 ZJ-189 蒋雪瑶 ZJ-265 陈亦栋 ZJ-296 蔡诗萌 ZJ-300 马可颖 ZJ-301 翁天东 ZJ-137 林耀 ZJ-166 郑涌 ZJ-208 郑程如 ZJ-310 王一林 ZJ-378 徐珉杰 ZJ-399 陈松扬 ZJ-655 吴为浚 ZJ-084 叶欣 ZJ-139 邹剑云 ZJ-249 陆涛涛 ZJ-283 施浙威 ZJ-097 刘奇煚 ZJ-120 金燚 ZJ-121 余思弦 ZJ-155 应奇杰 ZJ-248 马东伟 ZJ-260 夏家桢 ZJ-275 陆舟银 ZJ-289 楼肖克 ZJ-292 吴家威 ZJ-298 劳正达 ZJ-323 陈鉴 ZJ-346 吴驰域 ZJ-363 周凯文 ZJ-603 戴志港 ZJ-629

杭州第二中学 高一 温州市瓯海中学 高一 温州中学 高二 绍兴县柯桥中学 高三 温州二中(黄龙校区) 高三 宁波市鄞州中学 高一 衢州二中 高二 宁波市鄞州实验中学 九年级 宁波市鄞州中学 高一 金华一中 金华一中 杭州高级中学 高三 湖州市华盛高级中学 余姚中学 高一 温岭中学 高三 温州中学 高二 宁波市鄞州实验中学 九年级 杭州第十四中学 高二 宁波市镇海中学 高二 绍兴县柯桥中学 高三 宁波市鄞州中学 高一 绍兴县鲁迅中学柯桥校区 高一 杭州第十四中学 高二 温州中学 高二 杭州第二中学 高一 绍兴一中 高一 温州二中(黄龙校区) 高三 杭州学军中学 高一 温州中学 高二 宁波市镇海中学 高三 杭州高级中学 高三 温岭中学 高一 温州中学 高二 上虞市春晖中学 杭州第十四中学 高二 慈溪实验中学 九年级 杭州第二中学 高三 江山中学 高二 杭州市萧山中学 高二 江山中学 高一 杭州第十四中学 高一 绍兴县鲁迅中学柯桥校区 高二 杭州第二中学 高一 宁波市鄞州实验中学 九年级 余姚中学 高二 宁波市镇海中学 高二 余姚中学 高二 慈溪中学 高一 绍兴一中 高二 杭州第十四中学 高三 瑞安中学 高一

50 0 45 70 5 15 10 25 70 50 70 5 15 50 5 65 5 45 70 45 50 65 0 25 0 0 0 50 50 15 45 45 0 70 50 5 10 5 70 5 10 15 5 5 5 0 0 0 50 0 0

10 50 100 40 50 50 80 70 40 30 50 60 100 20 90 40 60 20 60 10 60 30 80 10 60 20 30 20 60 0 20 50 20 20 30 90 80 50 80 50 60 0 0 60 50 60 60 60 60 50 50

100 100 10 30 100 100 100 100 100 100 100 100 100 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 70 100 100 100 100 100 100 10 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

肖煜伟 林鹤翔 李晔 徐凯炎 吴国典 马安琪 徐帅 孙之清 黄承扬 孙梦瑶 肖冰 张灯 竺涵林 周杨 俞凯 甄牧放 宣伟巍 卢方州 岑佳辉 曹子涵 廖维明 王鹏翰 毛伟豪 王炜程 李家琦 沈鸿 郑经诗 谢更生 黄斌浩 魏赟杰 石力铭 姚泽辉 杨一帆 项乐彬 王珂 金啸天 严梦勋 蒋承旭 缪奕 徐凯文 华铱炜 蔡天乐 杨嘉恒 陈智培 周业凯 林铭浩 卢力韬 柳昊天 李恒轩 吴佳铭 王晨鉴

ZJ-158 ZJ-162 ZJ-227 ZJ-232 ZJ-246 ZJ-253 ZJ-259 ZJ-267 ZJ-268 ZJ-302 ZJ-314 ZJ-321 ZJ-622 ZJ-627 ZJ-108 ZJ-116 ZJ-196 ZJ-317 ZJ-365 ZJ-609 ZJ-632 ZJ-198 ZJ-222 ZJ-242 ZJ-287 ZJ-621 ZJ-639 ZJ-069 ZJ-220 ZJ-258 ZJ-380 ZJ-601 ZJ-250 ZJ-251 ZJ-290 ZJ-388 ZJ-616 ZJ-635 ZJ-651 ZJ-089 ZJ-102 ZJ-235 ZJ-293 ZJ-308 ZJ-316 ZJ-350 ZJ-367 ZJ-614 ZJ-615 ZJ-617 ZJ-280

瑞安中学 高二 金华一中 宁波市镇海中学 高二 绍兴县鲁迅中学柯桥校区 高二 温岭中学 高二 衢州二中 高三 余姚中学 高一 舟山中学 高一(1) 杭州市建兰中学 初三 杭州市萧山中学 高三 杭州学军中学 高三 杭州第二中学 高二 奉化市实验中学 八年级 宁波效实中学 高一 宁波市镇海中学 高三 绍兴一中 高一 慈溪实验中学 九年级 金华二中 慈溪中学 高一 杭州学军中学 高一 温州中学 高三 台州市路桥中学 高二 温岭中学 高三 杭州市萧山中学 高三 台州市黄岩中学 高二 余姚中学 高一 绍兴县柯桥中学 高二 余姚中学 高三 余姚中学 高二 余姚中学 高一 宁波市鄞州中学 高一 杭州第二中学 高一 宁波市镇海中学 高二 温州中学 高一 余姚中学 高二 衢州二中 高一 宁波市镇海中学 高三 温州中学 高一 金华一中 高一 宁波市镇海中学 高三 绍兴一中 高三 杭州市第十三中学 初三 余姚中学 高二 绍兴县柯桥中学 高二 杭州第二中学 高一 温州中学 高一 温州中学 高一 杭州外国语学校 高一 杭州外国语学校 高一 余姚中学 高二 杭州外国语学校 高一

5 0 5 0 5 0 5 0 0 0 25 65 25 0 20 70 5 5 25 35 45 45 0 0 0 0 0 0 45 0 50 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 5 0 5 0

50 70 50 60 60 50 40 70 50 40 60 30 20 60 30 20 40 40 50 50 10 60 30 40 30 30 60 50 50 50 40 30 60 20 20 50 70 10 30 50 0 20 60 30 50 10 20 20 60 30 10

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 30 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 30 100 100 70 100 100 20 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 30 100 100 100 100 100 70 100 100

朱方舟 顾鲸 邢思远 陈海峤 沈岩松 陈煜琪 余晓婷 邬静莹 项佶恺 孙宏川 陈凯杰 姚金 缪心铭 吴灵杰 王淳天 周海榆 黄浚哲 徐佳盛 缪哲文 汪辰昊 刘一冬 徐天锋 孙赢宇 郑棵丹 张思聪 刁诚欣 俞雁韬 徐旗江 邵翔中 张之远 陶科宇 王绍刚 徐普航 陈基赟 俞迪枫 蔡俊哲 池京轩 罗凯日 李佳垚 徐星宇 周日伟 陈一航 王澍 余翱 陈宣廷 江帆 裘成 华健男 朱思超 王之博 乐欣怡

ZJ-353 ZJ-358 ZJ-376 ZJ-602 ZJ-606 ZJ-607 ZJ-618 ZJ-087 ZJ-140 ZJ-142 ZJ-150 ZJ-244 ZJ-271 ZJ-312 ZJ-324 ZJ-328 ZJ-643 ZJ-652 ZJ-153 ZJ-161 ZJ-207 ZJ-264 ZJ-303 ZJ-334 ZJ-372 ZJ-628 ZJ-648 ZJ-070 ZJ-146 ZJ-210 ZJ-231 ZJ-233 ZJ-340 ZJ-641 ZJ-645 ZJ-107 ZJ-130 ZJ-183 ZJ-270 ZJ-349 ZJ-356 ZJ-362 ZJ-624 ZJ-152 ZJ-174 ZJ-354 ZJ-188 ZJ-205 ZJ-325 ZJ-082 ZJ-613

宁波市鄞州中学 高二 杭州市萧山中学 高三 宁波市北仑中学 高一 杭州第十四中学 高一 杭州第十四中学 高二 杭州第十四中学 高一 慈溪中学 高一 宁波市镇海中学 高二 台州一中 高三 温州中学 高一 余姚中学 高一 绍兴一中 高三 瑞安中学 高二 温州中学 高一 绍兴一中 高三 桐乡高级中学 高三 绍兴一中 高一 衢州二中 高一 衢州二中 高三 杭州学军中学 高一 衢州二中 高三 绍兴一中 高三 慈溪中学 高一 余姚中学 高二 浦江中学 宁波效实中学 高一 绍兴县鲁迅中学柯桥校区 高一 衢州二中 高三 余姚中学 高二 宁波市鄞州中学 高一 绍兴一中 高二 绍兴县柯桥中学 高二 温州中学 高二 绍兴一中 高一 绍兴一中 高二 杭州第二中学 高一 台州一中 高三 慈溪中学 高二 余姚中学 高二 台州市路桥中学 高二 瑞安中学 高一 台州市路桥中学 高三 宁波市鄞州中学 高二 宁波市镇海中学 高二 温岭中学 高二 宁波市鄞州中学 高一 杭州第二中学 高一 杭州市萧山中学 高三 绍兴县柯桥中学 高三 杭州第二中学 高二 杭州外国语学校 高一

0 0 5 0 0 0 0 0 10 0 5 0 0 0 5 0 0 0 70 0 70 0 0 50 0 0 0 0 15 15 0 5 20 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 55 5

20 10 30 20 20 20 10 20 50 50 50 10 30 50 20 50 20 0 10 10 60 0 20 50 20 20 10 10 0 90 100 20 0 10 10 70 30 60 10 0 30 0 20 40 0 0 60 10 30 40 30

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 80 100 100 100 100 0 100 100 30 100 100 100 100 100 0 10 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 30 30 100 0 100

潘凯程 林宁 姜江航 周泽彬 孙豪 祝艺珂 何圣昊 陈瀚珑 包培钧 冯东华 郭梦裕 章璋 徐宗迪 娄月江 廖伟多 徐晟 朱镜宇 王梦霏 戚皓亮 蒋将 方锟 张璐颖 余钟亮 沈铭希 朱星谕 俞铄点 单佳楠 林韵端 毛草儿 陈雅迪 陈思扬 应思豪 尹休 吴穹 余宇航 俞哲祺 杨安琪 王济远 叶一凡 陈睿 包锴楠 缪颖琦 岑泽威 郑良锋 刘瑞林 王泽锦 林翔宇 葛晓炜 韩烈 徐知源 俞子舒

ZJ-657 ZJ-133 ZJ-194 ZJ-234 ZJ-274 ZJ-105 ZJ-357 ZJ-605 ZJ-634 ZJ-276 ZJ-100 ZJ-173 ZJ-304 ZJ-361 ZJ-384 ZJ-647 ZJ-109 ZJ-124 ZJ-291 ZJ-345 ZJ-359 ZJ-612 ZJ-257 ZJ-284 ZJ-348 ZJ-620 ZJ-640 ZJ-051 ZJ-090 ZJ-351 ZJ-633 ZJ-229 ZJ-252 ZJ-392 ZJ-385 ZJ-611 ZJ-319 ZJ-333 ZJ-390 ZJ-625 ZJ-642 ZJ-646 ZJ-202 ZJ-341 ZJ-396 ZJ-157 ZJ-278 ZJ-282 ZJ-368 ZJ-377 ZJ-381

遂昌中学 高二 宁波市镇海中学 高二 杭州第十四中学 高一 上虞市春晖中学 温州中学 高一 江山中学 高二 杭州第十四中学 高二 杭州第十四中学 高二 温州中学 高二 宁波万里国际学校 高二 上虞市春晖中学 台州一中 高三 奉化中学 高二 绍兴县柯桥中学 高一 瑞安中学 高二 绍兴县鲁迅中学柯桥校区 高一 衢州二中 高三 江山中学 高一 余姚中学 高二 杭州第十四中学 高二 宁波效实中学 高三 杭州外国语学校 高二 杭州学军中学 高一 绍兴一中 高一 台州市路桥中学 高二 宁波市镇海蛟川书院 九年级 绍兴县柯桥中学 高一 金华一中 江山中学 高二 台州市路桥中学 高二 温州中学 高二 宁波市鄞州中学 高一 余姚中学 高一 湖州中学 台州中学 高二 杭州市萧山中学 高三 余姚中学 高三 杭州第二中学 高一 金华二中 宁波市鄞州中学 高二 绍兴一中 高一 绍兴县柯桥中学 高一 慈溪中学 高一 浦江中学 温州中学 高一 绍兴县柯桥中学 高三 台州中学 高二 桐乡高级中学 高三 桐乡高级中学 高三 宁波市鄞州中学 高一 衢州二中 高一

0 0 0 70 0 0 45 0 0 0 5 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 0 0 5 5 5 0 40 0 50 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 5 15 0 0 65 5 0 0 0 0

0 10 20 30 10 20 20 60 20 10 20 0 0 30 40 0 0 0 20 50 30 60 60 0 20 50 20 20 20 10 10 0 0 40 40 30 20 30 0 20 40 20 10 10 20 20 40 50 20 10 20

100 100 100 30 100 100 10 0 30 100 30 10 100 30 20 100 100 100 0 0 0 70 0 100 30 0 30 30 10 30 0 100 0 0 100 0 10 10 0 0 30 0 30 30 100 30 0 30 0 0 0

忻悦 ZJ-307 杜佳豪 ZJ-309 蒋毅杰 ZJ-327 潘宇忻 ZJ-331 周晨恺 ZJ-400 夏懿航 ZJ-256 姜海韬 ZJ-391 赵炎 ZJ-075 许胤达 ZJ-281 张蒙蒙 ZJ-626 苏昊 ZJ-313 杨仲凯 ZJ-338 卢石 ZJ-397 陈诗翰 ZJ-343 金映芬 ZJ-386 高学涛 ZJ-636 汪乐楠 ZJ-212 於航 ZJ-255 汤志斌 ZJ-360 罗经纬 ZJ-383 兰威举 ZJ-154 朱正茂 ZJ-370 陈昕欣 ZJ-379 孟少禹 ZJ-330 姚千叶 ZJ-623 王焕鑫 ZJ-649 吴秉翀 ZJ-382 唐子成 ZJ-608 洪乙桓 ZJ-653 毛乙人 ZJ-656 金航宇 ZJ-215 陈裕汀 ZJ-654 谭佳婷 ZJ-364 汪铱馨 ZJ-637 戚培源 ZJ-322 朱超斌 ZJ-638 陈乐祺 ZJ-650 曹正煜 ZJ-398 雷朱镓镭 ZJ-369 周泉 ZJ-394 董宏华 ZJ-033 邱煜添 ZJ-277 黄博超 ZJ-395 江子特 ZJ-630

宁波市鄞州中学 高二 温岭中学 高一 湖州中学 杭州第十四中学 高二 浦江中学 瑞安中学 高二 杭州学军中学 高一 宁波市镇海中学 高三 杭州高级中学 高三 宁波市鄞州中学 高二 桐乡高级中学 高三 台州一中 高三 台州一中 高二 温州中学 高一 义乌中学 桐乡高级中学 高三 衢州二中 高三 台州市路桥中学 高二 诸暨市天马高中 高二 温州二中(黄龙校区) 高二 衢州二中 高三 台州中学 高二 温州中学 高一 杭州外国语学校 高二 宁波市镇海中学 高一 诸暨牌头中学 高二 绍兴一中 高一 杭州第十四中学 高一 衢州二中 高一 台州一中 高二 温州中学 高一 温岭中学 高一 绍兴县柯桥中学 高一 湖州中学 高一 湖州中学 嵊州市爱德外国语学校 金华一中 高一 杭州高级中学 高二 遂昌中学 高二 遂昌中学 高二 绍兴一中 高二 台州一中 高三 遂昌中学 高二 瑞安中学 高一

10 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 20 20 0 0 0 0 20 0 0 10 0 10 10 10 30 0 10 0 20 50 20 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 10 0 0 0 0 0

0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 10 30 10 0 10 30 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 30 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

blockade 100 100 90 90 80 80 90 70 70 90 80 50 80 100 70 70 70 80 100 80 100 0 40 70 80 30 50 80 90 40 80 90 0 10 40 80 90 70 10 50 10 80 80 50 0 30 0 0

mod 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

classroom 总分 100 95 100 100 100 95 90 85 85 100 95 90 90 95 95 80 80 85 100 90 95 100 90 100 100 95 80 90 80 75 5 95 80 100 70 90 95 95 90 90 90 80 100 85 95 90 90 90 600 595 590 590 580 575 570 555 555 550 545 540 540 535 525 520 520 515 510 500 500 500 500 500 495 495 490 490 490 490 485 485 480 480 480 475 475 475 470 470 470 465 465 465 465 460 460 460
cxxll@sian.com

40 40 0 90 40 0 30 90 0 0 40 30 0 70 60 0 0 20 0 20 20 40 10 0 30 0 10 0 0 0 0 30 30 0 50 0 10 30 0 20 50 0 0 50 10 0 0 10 20 0 0

100 90 100 60 100 100 100 60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 60 100 100 100 100 100 100 100 100 60 60 100 50 60 100 100 100 100 100 100 100 60 100 100 100 50 50 100 100 100 100 100 100 100

90 85 85 100 80 90 45 80 90 70 95 90 85 80 85 35 95 90 90 100 90 90 45 90 90 95 80 90 90 95 85 90 90 90 45 35 90 95 95 80 80 40 80 40 80 90 70 20 90 75 80

460 455 455 455 450 450 445 445 445 440 440 440 440 440 435 435 435 435 435 430 430 430 425 425 425 420 420 420 420 415 415 410 410 410 405 405 405 405 405 405 405 405 400 400 400 400 400 400 395 395 390

10 40 0 10 10 0 50 10 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 10 10 30 0 10 0 0 20 10 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 80 0 10 0 0 10 0 0 0 0

60 70 100 100 60 100 100 100 100 100 60 100 100 100 60 60 50 10 100 60 60 100 100 70 40 60 100 100 100 100 60 100 60 80 70 60 100 60 70 60 100 100 60 100 70 60 60 60 70 60 60

95 75 70 45 90 90 45 80 70 75 45 95 90 90 40 40 90 90 80 90 75 90 80 45 90 45 90 45 85 75 20 20 35 5 40 15 95 35 45 40 40 95 80 40 35 45 95 45 45 5 75

390 385 385 385 385 380 380 380 375 375 375 370 370 370 370 370 365 365 365 365 365 360 355 355 355 355 355 355 355 350 350 350 350 345 345 345 340 340 340 340 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335

0 0 0 40 0 20 0 30 30 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 10 50 10 0 50 0 30 10 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 60 100 60 60 60 70 70 60 60 100 60 70 50 60 100 70 60 100 60 60 50 60 70 70 100 70 60 60 70 60 60 60 60 70 70 50 60 100 100 70 100 100 100 100 100 80 70 100 60 100

5 70 40 5 40 90 100 40 45 45 45 35 80 45 90 40 80 40 45 100 20 25 80 45 40 45 90 15 45 45 40 90 40 90 30 45 20 40 0 70 35 40 40 40 35 90 35 95 75 5 45

335 330 330 330 330 330 330 330 325 325 325 325 325 325 320 320 320 320 320 320 320 315 315 315 315 315 315 315 315 310 310 310 310 310 310 305 305 305 305 305 305 305 305 300 300 300 295 295 295 295 295

20 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 40 0 0 0 0 10 40 10 0 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70 100 60 60 60 70 50 50 40 60 60 60 60 100 50 60 60 70 0 60 50 40 50 100 60 20 60 60 60 60 50 50 100 60 60 30 40 60 60 60 60 60 80 50 100 60 60 60 50 70 70

45 45 75 90 75 40 35 40 35 45 0 45 5 40 35 15 45 45 45 20 15 40 45 40 45 90 70 40 0 85 45 45 45 15 25 40 30 45 40 45 0 85 75 45 5 40 40 40 0 40 40

295 295 290 290 290 285 285 285 285 285 280 280 280 280 280 280 280 280 275 275 275 275 275 275 275 270 270 270 270 270 270 270 265 265 265 265 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260

0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 30 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20 10 0 0 10 0 30 0 10 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 10 0 0 0 10

60 40 60 50 50 60 70 40 60 70 100 60 60 60 60 60 60 60 40 60 60 50 100 100 100 60 40 100 100 60 20 60 70 60 70 40 60 100 60 40 70 100 100 60 40 60 60 60 60 60 60

40 45 40 5 40 45 40 45 45 45 40 0 40 35 40 0 45 45 35 5 35 40 5 5 45 45 45 40 45 20 30 40 0 45 45 45 5 25 45 40 35 0 40 40 40 40 40 45 40 35 45

255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 250 250 250 250 250 250 250 245 245 245 245 245 245 240 240 240 240 240 235 235 235 235 235 235 235 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 225

0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10

60 70 40 60 60 60 70 60 60 70 60 60 70 60 60 50 70 70 30 100 60 100 40 40 50 40 60 100 50 60 60 50 100 60 60 0 60 0 50 60 60 60 40 50 60 40 60 60 60 60 40

45 45 40 45 45 45 45 40 0 0 5 40 20 0 35 40 30 40 5 5 15 5 45 45 45 55 45 0 45 45 40 35 90 40 40 35 0 40 45 45 15 45 45 10 40 45 45 95 0 35 5

225 225 225 225 225 225 225 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 215 215 215 215 215 215 215 215 215 210 210 210 210 210 210 210 210 205 205 205 205 205 205 205 205 200 200 200 195 195 195 190 190

0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 70 60 50 30 60 60 70 60 60 70 60 60 60 70 60 60 20 100 70 100 0 60 60 60 60 60 60 40 60 60 50 100 60 0 60 60 60 40 70 20 60 70 40 0 0 60 0 60 70 60

40 5 5 5 45 0 45 40 70 5 45 100 10 40 40 5 0 45 45 45 35 30 40 0 45 45 45 45 45 45 35 0 45 45 0 45 40 30 90 40 40 45 0 45 5 5 15 40 40 40 40

190 185 185 185 185 180 180 180 180 175 170 170 170 170 170 170 165 165 165 165 165 165 160 160 160 160 160 155 155 155 155 150 150 150 140 140 130 130 130 130 130 130 125 125 125 120 120 120 120 120 120

0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70 40 40 40 60 60 60 60 60 60 40 50 10 60 50 50 40 60 40 60 10 10 30 30 70 40 10 40 50 0 40 40 40 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0

5 45 40 40 45 45 45 20 40 40 45 45 45 5 0 0 45 5 0 5 5 45 45 40 0 30 45 5 15 25 15 5 0 5 40 0 40 0 5 5 0 0 0 0

115 110 110 110 110 105 105 100 100 100 95 95 95 90 90 90 85 85 85 85 75 75 75 70 70 70 65 65 65 65 55 55 50 45 40 40 40 20 15 5 0 0 0 0


赞助商链接

浙江省科学技术协会

年 1 月日 主题词:科普工作 竞赛(青少年) 通知 抄送:各有关学校 附件 1: 第十三届全国青少年信息学奥林匹克联赛浙江赛区获奖名单 提高组一等奖: (68 人) 1....

衢州市第二十六届青少年信息学竞赛提高组复赛试题

衢州市第二十六届青少年信息学竞赛提高组复赛试题_学科竞赛_高中教育_教育专区。...三 游戏冠军在浙江大学有一个著名的论坛叫做“Freecity” ,通常称作为“88” ...

关于举办第十六届全国青少年信息学奥林匹克联赛浙江赛...

关于举办第十六届全国青少年信息学奥林匹克联赛浙江赛区颁奖会暨集训、选拔的通知_...每校选派的选手名额不超过该校在 NOIP2010 提高组中获一 等奖和 NOI2010 ...

浙江省2010年高等职业技术教育招生考试(语文)

浙江省2010年高等职业技术教育招生考试(语文)_中职中专_职业教育_教育专区。浙江...只有具备独立思考能力的人才有助于提高组 织效能。 9.小林参观某一处古代建筑...

浙江省西店中学NOIP初赛练习题之四(完善程序题)

浙江省西店中学NOIP初赛练习题之四(完善程序题)_中考_初中教育_教育专区。浙江...OIM 地形 (2003 高中组第二题) [题目描述]: 二维离散世界有一种地形叫 OIM...

NOIP普及组模拟试题——王者荣耀

NOIP普及组模拟试题——王者荣耀 - 全国信息学奥林匹克联赛(NOIPxxxx)复赛模拟试题~浙江师范大学婺州外国语学校普及组 CCF全国信息学奥林匹克联赛(NOIPxxxx)复赛 ...

浙江省嘉善中学高中英语学科课程建设纲要(精品)

浙江省嘉善中学高中英语学科课程建设纲要普通高中英语课程是九年义务教育阶段英语...通过各种不同形式的教研活动提高英语组的教 学水平和教育科研能力,以确保学生...

第十一届全国青少年信息学奥林匹克联赛(浙江赛区)获奖名单

第十一届全国青少年信息学奥林匹克联赛 (浙江赛区)获奖名单提高组: 一等奖: 1. 唐文斌 2. 俞华程 3. 戴鑫通 4. 谢文磊 5. 刘雨辰 6. 黄劲松 7. 魏越闽...

二次函数与四边形(提高组)

第十三课时 二次函数与四边形(提高组) 一、 章节内容以二次函数为背景,结合...二、 典型例题 1.二次函数与四边形的形状 例 1.(浙江义乌市) 如图,抛物线 ...

NOIP基本程序题集

浙江省西店中学NOIP初赛... 5页 1下载券 历年noip基础题 65页 2下载券喜欢...所以个 人认为无论是普及组还是提高组,都要从最最基本的题做起,要达到:只要...