nbhkdz.com冰点文库

第一学期高一年级期末考试成绩

时间:2014-01-22


2013~2014学年第一学期期末考试成绩
班级 序号 姓名 努尔兰 高一4 1 巴丽根· 高一4 2 叶尔托斯 青古司 高一4 3 毛列恩· 吾那尔别克 高一4 4 沃玛尔哈孜· 5 朱丽都孜· 包拉提 高一4 再英 高一4 6 奥伦堡· 高一4 7 塘努.阿曼太 叶尔兰 高一4 8 迪娜· 哈力克 高一4 9 阿加尔· 10 巴合达提.巴合都拉 高一4 阿斯哈尔 高

一4 11 阿米娜· 柯然 高一4 12 迪尼拉· 13 乔丽盼 · 达吾列提汗 高一4 高一4 14 姜博塔·木拉提 高一4 15 贾斯吐列克 高一4 16 尔合曼哈力.赛力克 木哈提 高一4 17 哈拉卡提· 18 古丽达纳 · 拜克扎提 高一4 木拉提 高一4 19 森芭提· 20 叶斯布力.杰思斯 高一4 高一4 21 热万.努尔哈孜 高一4 22 夏热帕提.合里木 高一4 23 叶尔克布兰·对山别克 高一4 24 胡付乃.马合沙特 高一4 25 美迪 高一4 26 阿依布塔.白仙 高一4 27 木力得义.阿哈提 高一4 28 巴丽很.波拉提 高一4 29 地里努尔.努尔兰 高一4 30 阿依江 高一4 31 米来.肯杰别克 高一4 32 合木巴提.努尔兰 高一4 33 卡拉木汗.巴肯 高一4 34 贾依达尔.木拉提别克 高一4 35 阿尔屯古丽.托合他尔别克 高一4 36 朱曼.木拉提 高一4 37 阿恩萨尔.加尔肯别克 高一4 38 迪丽娜.加那提 高一4 39 沙拉瓦特.赛克肉汗 高一4 40 丹尼尔.苏尔森 高一4 41 买衣丽别克.对山汉 高一4 42 布拉尼.吾汉 高一4 43 尤丽吐孜.那坎 高一4 44 丹娜.多力洪 语文 数学 汉语 物理 化学 生物 政治 历史 地理 75 68 81 71 73 77 41 35 60 61 73 76 76 87 79 60 56 71 96 86 70 71 87 70 60 50 76 85 78 74 82 62 69 60 48 68 75 90 78 61 66 79 70 53 70 81 49 79 64 67 71 57 65 73 65 29 86 55 60 69 67 65 71 76 41 79 52 72 60 60 54 69 84 64 88 53 77 69 65 37 51 80 52 70 45 46 65 55 45 55 85 48 81 38 60 63 61 52 56 94 60 78 28 60 62 51 56 47 79 50 63 34 55 60 49 30 54 78 43 82 30 51 61 62 62 64 83 38 65 24 62 50 62 62 52 74 52 74 20 55 46 50 51 52 60 39 87 42 60 54 60 52 63 71 43 83 44 45 60 52 57 34 82 42 83 37 68 60 61 60 55 77 63 59 34 41 62 53 47 49 87 26 71 34 56 59 54 48 67 73 35 63 28 30 57 60 62 53 78 50 70 40 53 62 60 43 65 70 51 81 48 60 64 60 52 83 9 8 81 24 60 37 60 54 60 84 40 73 35 45 55 60 53 53 83 50 65 28 46 70 60 52 50 74 38 73 50 70 54 60 55 41 63 60 80 34 72 71 72 57 44 25 53 83 48 61 52 70 54 60 66 53 47 30 63 49 45 29 46 71 73 78 72 60 87 61 35 80 84 44 45 26 30 54 60 35 33 54 63 75 60 61 65 56 39 76 60 40 78 39 43 62 66 48 51 61 60 65 36 68 60 64 48 32 60 36 67 42 63 50 54 46 37 49 20 76 42 61 51 61 64 51 73 25 73 44 60 60 67 40 49 42 38 83 40 46 46 67 42 64 77 51 69 34 52 33 52 45 43 40 36 83 44 60 60 50 68 38 82 60 79 48 41 52 50 29 50 61 92 72 87 90 67 50 61 71

60.5 58.5

581 639 666 626 642 606 567 563 588 513 544 536 474 533 498 474 517 489 548 485 502 461 521 569 393 498 504 515 553 506 428 617 411 549 487 494 455 475 491 468 456 479 491 651


2016—2017学年度第一学期高一期中考成绩分析_图文

2016——2017 学年度第一学期高一年级期中考成绩分析 1、学科成绩 (1)分差 学科 月一 语文 期中 月一 数学 期中 月一 英语 期中 月一 物理 期中 月一 ...

高一第一学期期中考试成绩

高一第一学期期中考试成绩 姓名 闫雨田 任萱 李兵 邬靖翔 解铭威 韩梦仪 张经纬 张丽鹏 屈欣荣 张昊立 张镇川 王相权 王鑫 郭卜源 张席博 贾月宁 奇秋月 李...

2016-2017学年度第一学期高一数学期末考试情况分析

2016-2017学年度第一学期高一数学期末考试情况分析_数学_高中教育_教育专区。大连...二、 成绩分析 本次考试数学学科年级组最高分为 140 分。平均分为 64.4。...

高一年级成绩质量分析模板_图文

段情况分数段 班级 班主任 900 分 以上 850 899 高一 年级 期中考成绩质量...年级第一名周云生语文、政治薄弱;第二名高守攀数学薄 弱;第三名石双蓉英语薄弱...

高一年级期中考试质量分析报告

高一年级期中考试质量分析报告高一年级上期期中考试已经...(三)三校各科指标完成情况比照档次 科目 分数线 ...效率,勤奋执教,潜心学习,刻苦拼搏,争取实现期末大...

高一期中考试成绩

高一期中考试成绩_英语_高中教育_教育专区。任课 ...一金鸿刘 李明 04 58 志鲜强李 李林 05 59 占...年级 数学 86.98 英语 物理 化学 生物 政治 历史...

高一期中考试成绩分析规范

高一年级期中考试成绩分析规范为了进一步提高高考备考效率,利用好考试成绩这一重要参数,掌握学情、 进行教育教学调整和自我定位。年级要求,各备课组、各位老师在年级...

高一期末质量分析报告

宁师中学 2012—2013 学年度第一学期高一年级期末考试质量分析报告 (报告人:王...在学科成绩中:语文成绩最好(平均分 92.7,低分率 1.7),而数学差距较大(...

高一学生期末成绩单评语

高一学生期末成绩单评语_其它课程_高中教育_教育专区...其实学习和打游戏是一样的道 理,需要一级一级不...作为一名普通的学生,后半学期的学习 上你投入了更多...

高一年级10月考试成绩分析_图文

高一年级10月考试成绩分析_理化生_高中教育_教育专区。年 10 月 12 日—10 月 14 日,高一年级组组织了本学期第一次月考考试, 这次考试组织严密, 纪律严格...