nbhkdz.com冰点文库

2012年全国生物学联赛获奖名单(广东赛区)

时间:2013-04-27


2012年全国生物联赛广东省赛区成绩表 考号 姓名 年级 学校 排序 指导教师 纸质试卷(1-72小题)得分 T值成绩总分 电子试卷(73-120小题)得分 原始成绩总分 72 70 69 61 62 67 62 64 56 58 60 59 57 53 52 50 50 54 52 47 57 61 60 59 62 53 52 48 50 50 49 51 43 47 45 43 43 44 52 51 48 47 46 42 50 50 41 45 42 47 44 40 44 41 39 36 37 38 37 35 34 42 33 37 36 41 41 42 38 46 39 39 36 35 36 34 40 27 36 32 30 32 29 30 32 31 31 33 122 120 110 106 104 114 106 104 100 99 99 95 94 91 89 85 84 96 85 84 93 102 101 101 100 99 91 87 86 85 85 85 83 74 81 75 73 76 81 81 80 78 77 75 81.0972382 79.9820641 74.5154328 72.0903258 71.059801 76.6951852 72.1703442 70.9673254 68.7829421 68.3081338 68.1775196 66.1650845 65.4657509 64.1656525 63.0615001 60.5473343 60.1156199 66.7719426 60.3244657 60.0630429 65.2808266 69.9348194 69.418677 69.2495997 68.994789 68.2078319 63.7576115 61.8107564 60.897816 60.4692971 60.3721906 60.3398971 59.02875 54.1215763 58.2002645 55.1795694 53.731196 55.3514908 58.5222208 58.2259459 57.786184 56.6088466 55.8993809 54.7686575

000000703 何垚 高二 广东实验中学 2 000002530 薛林 高二 广东实验中学 3 000000704 何奕廷 高二 广东实验中学 13 000002728 余烁宇 高二 广东实验中学 21 000002928 章子健 高二 广东仲元中学 23 000002811 曾伟盈 高二 华南师大附中 6 000000311 陈伊教 高二 华南师大附中 20 以上23人为一等奖 000001801 罗子泉 高二 广东实验中学 25 000001617 刘苏滢 高二 广东实验中学 43 000001929 秦颖珊 高二 广东实验中学 44 000000514 冯旭键 高二 广东实验中学 48 000002913 张尧亮 高二 广东实验中学 59 000002516 许庆贤 高二 广东实验中学 64 000001510 林松 高二 广东实验中学 73 000002406 伍星 高二 广东实验中学 82 000000315 陈意 高二 广东实验中学104 000000719 胡乡月 高二 广东实验中学112 000003026 钟亮宇 高二 广东仲元中学 57 000000105 蔡希阳 高二 广东仲元中学110 000000306 陈杏仪 高二 广东仲元中学113 000003128 祝倩怡 高二 广州市执信中学 67 000001810 马伟恩 高二 华南师大附中 31 000003003 赵茜瑶 高二 华南师大附中 36 000001303 李智轩 高二 华南师大附中 37 000002603 颜心斐 高一 华南师大附中 40 000002120 唐其桢 高二 华南师大附中 46 000001501 林培锴 高二 华南师大附中 76 000000204 陈槺 高一 华南师大附中 93 000000314 陈逸青 高二 华南师大附中 99 000002519 许舒航 高二 华南师大附中105 000003103 钟震 高二 华南师大附中106 000002224 温诗华 高二 华南师大附中108 000000916 黄子廷 高二 华南师大附中122 以上100人为二等奖 000003314 叶灿彬 高二 广东广雅中学214 000001613 刘奇东 高二 广东仲元中学145 000000414 戴伟聪 高二 广东仲元中学190 000001123 李凌迪 高二 广雅中学 228 000001125 李璐 高二 广州市第六中学 188 000001804 骆泽宇 高二 华南师大附中135 000001307 梁 言 高二 华南师大附中143 000001928 乔青 高二 华南师大附中150 000000107 曹晓蓉 高二 华南师大附中167 000002707 叶佳鑫 高二 华南师大附中182 000002803 袁钰婷 高二 华南师大附中198

夏巧凤 曾静雯,关岚岚 曾静雯,关岚岚 曾静雯,关岚岚 秦磊 陈丽、王嘉懿 陈丽、王嘉懿 曾静雯,关岚岚 曾静雯,关岚岚 曾静雯,关岚岚 曾静雯,关岚岚 关岚岚,曾静雯 关岚岚,曾静雯 关岚岚,曾静雯 关岚岚,曾静雯 关岚岚,曾静雯 曾静雯,关岚岚 秦磊 秦磊 秦磊 王华曦 张文婧 陈丽、张文婧 陈丽、张文婧 贺建、王嘉懿 陈丽、张文婧 陈丽、王嘉懿 贺建、王嘉懿 陈丽、张文婧 陈丽、王嘉懿 陈丽、张文婧 陈丽、张文婧 陈丽、王嘉懿 李贽雪 秦磊 秦磊 李贽雪 邱珏 陈丽、王嘉懿 陈丽、张文婧 陈丽、王嘉懿 陈丽、张文婧 陈丽、张文婧 陈丽