nbhkdz.com冰点文库

高二广播操比赛评分表

时间:2015-11-08


天祝一中广播体操比赛评分表(高二年级) 出场 顺序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 班级
高二(2)班 高二(6)班 高二(15)班 高二(8)班 高二(3)班 高二(18)班 高二(20)班 高二(16)班 高二(9)班 高二(13)班 高二(17)班 高二(7)班 高二(10)班 高二(5)班 高

二(12)班 高二(14)班 高二(4)班 高二(1)班 高二(11)班 高二(19)班

评委1 9.78 9.75 9.70 9.85 9.88 9.90 9.89 9.80 9.80 9.78 9.85 9.88 9.80 9.81 9.82 9.82 9.84 9.83 9.81 9.88

评委2 9.70 9.70 9.75 9.80 9.85 9.88 9.86 9.85 9.87 9.83 9.88 9.90 9.85 9.92 9.85 9.86 9.85 9.78 9.92 9.86

评委3 9.75 9.70 9.73 9.88 9.85 9.90 9.86 9.80 9.82 9.85 9.83 9.87 9.82 9.80 9.81 9.85 9.83 9.80 9.82 9.85

评委4 9.83 9.72 9.80 9.89 9.82 9.94 9.84 9.75 9.84 9.82 9.84 9.80 9.77 9.78 9.82 9.85 9.78 9.79 9.86 9.84

评委5 9.65 9.85 9.75 9.95 9.86 9.92 9.90 9.86 9.88 9.84 9.87 9.83 9.87 9.82 9.88 9.89 9.82 9.88 9.85 9.90

评委6 9.80 9.78 9.82 9.89 9.86 9.88 9.90 9.87 9.86 9.88 9.86 9.90 9.88 9.89 9.87 9.86 9.88 9.89 9.88 9.90

评委7 9.69 9.82 9.78 9.88 9.83 9.85 9.86 9.80 9.83 9.78 9.86 9.88 9.88 9.85 9.83 9.87 9.85 9.85 9.86 9.88

评委8 9.75 9.78 9.72 9.88 9.73 9.88 9.93 9.85 9.83 9.82 9.90 9.88 9.85 9.83 9.86 9.89 9.81 9.86 9.88 9.92

评分表(高二年级) 评委9 9.70 9.60 9.68 9.90 9.78 9.90 9.81 9.78 9.88 9.85 9.87 9.84 9.90 9.83 9.88 9.89 9.83 9.89 9.85 9.89 评委10 最高分 最低分 总分 9.83 9.85 9.82 9.95 9.88 9.94 9.93 9.87 9.88 9.88 9.9 9.9 9.9 9.92 9.88 9.89 9.88 9.89 9.92 9.92 9.65 9.6 9.68 9.8 9.73 9.85 9.81 9.75 9.8 9.78 9.83 9.8 9.77 9.78 9.81 9.82 9.78 9.78 9.81 9.84 平均分 名次 20 19 2 13 1 4 17 11 16 7 5 9 14 10 6 14 12 8 3

68.17 9.73857 68.25 9.75 68.23 9.74714 69.17 9.88143 68.85 9.83571 69.26 9.89429 69.11 9.87286 68.74 9.82 68.93 9.84714 68.79 9.82714 69.03 9.86143 69.08 9.86857 68.95 9.85 68.83 9.83286 68.93 9.84714 69.07 9.86714 68.83 9.83286 68.9 9.84286 69 9.85714 69.16 9.88


广播操比赛评分表

广播体操比赛评分表 2017.10 评分标准 评分标准 评分项目进场 退场 (20 分) 队列队形 (10 分) 服装统一 (10 分) 领操员 (10 分) 集合动作快,队伍整齐,...

广播操比赛评分表

第九套广播体操比赛评分表 比赛单位: 评委: 序号 1 2 评分标准从入场到列队要快速、合理;退场应快速有序; 按规范着工作服、留长发女士要盘头。 队容整齐,...

广播操比赛方案、评分表

广播操比赛方案、评分表_其它课程_小学教育_教育专区。翻身实验学校广播操比赛...翻身实验学校广播操比赛方案时 间:2014 年 12 月 26 日地点:篮球场 比赛内容...

广播操比赛评分表

广播操比赛评分表评分人: 时间: 年上下场 整齐有序 10 分 月整体效果好 10 分 日总分 100 分 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 班级 班主任 ...

广播操比赛评分表

广播操比赛评分表_小学作文_小学教育_教育专区。九支小学第三套全国中小学生系列(七彩阳光)广播操比赛评分规则 一、入场及退场:(10 分) 1、进退场能做到“快、...

广播体操比赛方案、评分表

广播体操比赛方案、评分表_其它_计划/解决方案_实用文档。广播体操比赛方案、评分表同德小学 2010 年秋广播体操比赛方案一、活动目的: 为进一步贯彻党的教育方针, 落...

广播操比赛评分表

福娃娃幼儿园幼儿广播操比赛评分表 福娃娃幼儿园幼儿广播操比赛评分表比赛时间: 评分人: 评比 项目 进、退场 10 分 队形、 服装(10 分) 常规 10 分 操节...

广播体操比赛评分表

广播体操比赛评分表_电力/水利_工程科技_专业资料。灵泉中学广播体操比赛评分标准标 准得分进场 集合动作快, 队伍整齐,有 秩序, 有创新。 (1 分) 精神面貌着装...

广播体操比赛评分表

广播体操比赛评分表裁判员 参赛 班级 记录员 参赛学生 统计员 比赛 比赛 得分 名次 备注 广播体操比赛评分表裁判员 参赛 班级 记录员 参赛学生 统计员 比赛 比赛...

广播体操比赛评分表

: 镇东小学第八套广播体操比赛评分表年级:评估指标身体 姿态 评估标准上体正直挺拔,抬头挺胸,姿态优 美 分值 一 二 三 四 五 10 动作 质量 广播体操 动作...