nbhkdz.com冰点文库

高二广播操比赛评分表

时间:2015-11-08


天祝一中广播体操比赛评分表(高二年级) 出场 顺序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 班级
高二(2)班 高二(6)班 高二(15)班 高二(8)班 高二(3)班 高二(18)班 高二(20)班 高二(16)班 高二(9)班 高二(13)班 高二(17)班 高二(7)班 高二(10)班 高二(5)班 高二(12)班 高二(14)班 高二(4)班 高二(1)班 高二(11)班 高二(19)班

评委1 9.78 9.75 9.70 9.85 9.88 9.90 9.89 9.80 9.80 9.78 9.85 9.88 9.80 9.81 9.82 9.82 9.84 9.83 9.81 9.88

评委2 9.70 9.70 9.75 9.80 9.85 9.88 9.86 9.85 9.87 9.83 9.88 9.90 9.85 9.92 9.85 9.86 9.85 9.78 9.92 9.86

评委3 9.75 9.70 9.73 9.88 9.85 9.90 9.86 9.80 9.82 9.85 9.83 9.87 9.82 9.80 9.81 9.85 9.83 9.80 9.82 9.85

评委4 9.83 9.72 9.80 9.89 9.82 9.94 9.84 9.75 9.84 9.82 9.84 9.80 9.77 9.78 9.82 9.85 9.78 9.79 9.86 9.84

评委5 9.65 9.85 9.75 9.95 9.86 9.92 9.90 9.86 9.88 9.84 9.87 9.83 9.87 9.82 9.88 9.89 9.82 9.88 9.85 9.90

评委6 9.80 9.78 9.82 9.89 9.86 9.88 9.90 9.87 9.86 9.88 9.86 9.90 9.88 9.89 9.87 9.86 9.88 9.89 9.88 9.90

评委7 9.69 9.82 9.78 9.88 9.83 9.85 9.86 9.80 9.83 9.78 9.86 9.88 9.88 9.85 9.83 9.87 9.85 9.85 9.86 9.88

评委8 9.75 9.78 9.72 9.88 9.73 9.88 9.93 9.85 9.83 9.82 9.90 9.88 9.85 9.83 9.86 9.89 9.81 9.86 9.88 9.92

评分表(高二年级) 评委9 9.70 9.60 9.68 9.90 9.78 9.90 9.81 9.78 9.88 9.85 9.87 9.84 9.90 9.83 9.88 9.89 9.83 9.89 9.85 9.89 评委10 最高分 最低分 总分 9.83 9.85 9.82 9.95 9.88 9.94 9.93 9.87 9.88 9.88 9.9 9.9 9.9 9.92 9.88 9.89 9.88 9.89 9.92 9.92 9.65 9.6 9.68 9.8 9.73 9.85 9.81 9.75 9.8 9.78 9.83 9.8 9.77 9.78 9.81 9.82 9.78 9.78 9.81 9.84 平均分 名次 20 19 2 13 1 4 17 11 16 7 5 9 14 10 6 14 12 8 3

68.17 9.73857 68.25 9.75 68.23 9.74714 69.17 9.88143 68.85 9.83571 69.26 9.89429 69.11 9.87286 68.74 9.82 68.93 9.84714 68.79 9.82714 69.03 9.86143 69.08 9.86857 68.95 9.85 68.83 9.83286 68.93 9.84714 69.07 9.86714 68.83 9.83286 68.9 9.84286 69 9.85714 69.16 9.88


广播体操评分标准

启蒙中学第 35 届运动会暨首届“校园文化艺术节”体育竞技 广播体操比赛(评分标准)评分细则: 一、进场:5 分 要求:1、入场时可由领操员带队进场,到达做操的场地...

广播操比赛评分表

第九套广播体操比赛评分表 比赛单位: 评委: 序号 1 2 评分标准从入场到列队要快速、合理;退场应快速有序; 按规范着工作服、留长发女士要盘头。 队容整齐,...

广播操比赛评分表

广播体操比赛评分表 2017.10 评分标准 评分标准 评分项目进场 退场 (20 分) 队列队形 (10 分) 服装统一 (10 分) 领操员 (10 分) 集合动作快,队伍整齐,...

广播体操比赛评分表

广播体操比赛评分表_电力/水利_工程科技_专业资料。灵泉中学广播体操比赛评分标准标 准得分进场 集合动作快, 队伍整齐,有 秩序, 有创新。 (1 分) 精神面貌着装...

广播操比赛评分表

广播操比赛评分表_小学作文_小学教育_教育专区。九支小学第三套全国中小学生系列(七彩阳光)广播操比赛评分规则 一、入场及退场:(10 分) 1、进退场能做到“快、...

广播操比赛评分表

广播操比赛评分表_表格类模板_表格/模板_实用文档 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 广播操比赛评分表_表格类模板_表格/模板_实用文档。评年级 分 项 目 ...

广播体操比赛评分表

五、裁判安排: 主裁判:江晓波 裁判员:体育组各老师 照相、摄像:杨帆 新闻撰写:江晓波 长郡雨外小学广播体操比赛评分表班级:序号 评分标准 入场、队形: 1、入场...

广播操比赛评分表

福娃娃幼儿园幼儿广播操比赛评分表 福娃娃幼儿园幼儿广播操比赛评分表比赛时间: 评分人: 评比 项目 进、退场 10 分 队形、 服装(10 分) 常规 10 分 操节...

广播体操》比赛评分表 2

广播体操比赛评分表 2_小学作文_小学教育_教育专区。石阡民族中学“龙川秋韵”...高二男子斗鸡预决赛(34 人一组)姓班姓班姓班姓班姓班 3、高三男子斗鸡预...

广播操评分表

广播操评分表_学科竞赛_初中教育_教育专区。广播操 广播体操比赛评分表 ---班得分 意见 分值 (分) 内容 意 见 得 分 (分) 备注 进、退场 力度与节奏 精神...