nbhkdz.com冰点文库

高二广播操比赛评分表

时间:2015-11-08


天祝一中广播体操比赛评分表(高二年级) 出场 顺序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 班级
高二(2)班 高二(6)班 高二(15)班 高二(8)班 高二(3)班 高二(18)班 高二(20)班 高二(16)班 高二(9)班 高二(13)班 高二(17)班 高二(7)班 高二(10)班 高二(5)班 高二(12)班 高二(14)班 高二(4)班 高二(1)班 高二(11)班 高二(19)班

评委1 9.78 9.75 9.70 9.85 9.88 9.90 9.89 9.80 9.80 9.78 9.85 9.88 9.80 9.81 9.82 9.82 9.84 9.83 9.81 9.88

评委2 9.70 9.70 9.75 9.80 9.85 9.88 9.86 9.85 9.87 9.83 9.88 9.90 9.85 9.92 9.85 9.86 9.85 9.78 9.92 9.86

评委3 9.75 9.70 9.73 9.88 9.85 9.90 9.86 9.80 9.82 9.85 9.83 9.87 9.82 9.80 9.81 9.85 9.83 9.80 9.82 9.85

评委4 9.83 9.72 9.80 9.89 9.82 9.94 9.84 9.75 9.84 9.82 9.84 9.80 9.77 9.78 9.82 9.85 9.78 9.79 9.86 9.84

评委5 9.65 9.85 9.75 9.95 9.86 9.92 9.90 9.86 9.88 9.84 9.87 9.83 9.87 9.82 9.88 9.89 9.82 9.88 9.85 9.90

评委6 9.80 9.78 9.82 9.89 9.86 9.88 9.90 9.87 9.86 9.88 9.86 9.90 9.88 9.89 9.87 9.86 9.88 9.89 9.88 9.90

评委7 9.69 9.82 9.78 9.88 9.83 9.85 9.86 9.80 9.83 9.78 9.86 9.88 9.88 9.85 9.83 9.87 9.85 9.85 9.86 9.88

评委8 9.75 9.78 9.72 9.88 9.73 9.88 9.93 9.85 9.83 9.82 9.90 9.88 9.85 9.83 9.86 9.89 9.81 9.86 9.88 9.92

评分表(高二年级) 评委9 9.70 9.60 9.68 9.90 9.78 9.90 9.81 9.78 9.88 9.85 9.87 9.84 9.90 9.83 9.88 9.89 9.83 9.89 9.85 9.89 评委10 最高分 最低分 总分 9.83 9.85 9.82 9.95 9.88 9.94 9.93 9.87 9.88 9.88 9.9 9.9 9.9 9.92 9.88 9.89 9.88 9.89 9.92 9.92 9.65 9.6 9.68 9.8 9.73 9.85 9.81 9.75 9.8 9.78 9.83 9.8 9.77 9.78 9.81 9.82 9.78 9.78 9.81 9.84 平均分 名次 20 19 2 13 1 4 17 11 16 7 5 9 14 10 6 14 12 8 3

68.17 9.73857 68.25 9.75 68.23 9.74714 69.17 9.88143 68.85 9.83571 69.26 9.89429 69.11 9.87286 68.74 9.82 68.93 9.84714 68.79 9.82714 69.03 9.86143 69.08 9.86857 68.95 9.85 68.83 9.83286 68.93 9.84714 69.07 9.86714 68.83 9.83286 68.9 9.84286 69 9.85714 69.16 9.88


赞助商链接

高二级部广播操比赛评分表

高二级广播操比赛评分表参赛序号:序号评 分标 准 领队指挥口令准确响亮,干净利落;喊 错口令或与学生节拍不一致, 出现一次 扣 0.2 分 入场对列整齐,口号响亮...

广播操比赛评分表

福娃娃幼儿园幼儿广播操比赛评分表 福娃娃幼儿园幼儿广播操比赛评分表比赛时间: 评分人: 评比 项目 进、退场 10 分 队形、 服装(10 分) 常规 10 分 操节...

广播操比赛评分表

广播操比赛评分表_表格类模板_表格/模板_实用文档 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 广播操比赛评分表_表格类模板_表格/模板_实用文档。评年级 分 项 目 ...

广播操比赛评分表

广播操比赛评分表_小学作文_小学教育_教育专区。广播操比赛评分表动作协调、 年级 进场(5 分) 队形服装 出场(5 分) (10 分) (60 分) 连贯、流畅。 精神...

广播操比赛评分表

广​播​操​比​赛​评​分​表 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档明溪县上坊小学广播操、兔子舞评分细则一、服装:服装整洁、统一,落落大方。领...

广播操比赛方案、评分表

广播操比赛方案、评分表_其它课程_小学教育_教育专区。翻身实验学校广播操比赛...翻身实验学校广播操比赛方案时 间:2014 年 12 月 26 日地点:篮球场 比赛内容...

广播体操比赛评分表

附件1: 福清市六一中心小学第八套儿童广播体操比赛评分表班级:序号 评分标准 队伍整齐,精神饱满。 预备节:身体各部分动作协调配合,伸 腕屈腕动作明显,规范。 第...

广播体操比赛评分细则

广播体操比赛评分细则_初一语文_语文_初中教育_教育专区。广播体操比赛评分细则一,裁判员采用 10 分制的评分标准。 二,参赛队入场、退赛队列队形评判标准: (共 2...

幼儿广播操比赛评分表

幼儿广播操比赛评分表_幼儿教育_教育专区。幼儿园 幼儿广播操比赛评分表班级: 评委: 幼儿广播操评分细则 1、进、退场时间适宜、方向合理、组织有序。 2、精神状态...

广播体操比赛评分表

济南市奥龙小学第二届趣味运动会 广播操比赛评分表评估指标 身体姿态 动作 质量 做操 韵律 节奏 队列 队形 表现力 服装 领操员 评估标准 上体正直挺拔,抬头挺胸...