nbhkdz.com冰点文库

高二广播操比赛评分表

时间:2015-11-08


天祝一中广播体操比赛评分表(高二年级) 出场 顺序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 班级
高二(2)班 高二(6)班 高二(15)班 高二(8)班 高二(3)班 高二(18)班 高二(20)班 高二(16)班 高二(9)班 高二(13)班 高二(17)班 高二(7)班 高二(10)班 高二(5)班 高

二(12)班 高二(14)班 高二(4)班 高二(1)班 高二(11)班 高二(19)班

评委1 9.78 9.75 9.70 9.85 9.88 9.90 9.89 9.80 9.80 9.78 9.85 9.88 9.80 9.81 9.82 9.82 9.84 9.83 9.81 9.88

评委2 9.70 9.70 9.75 9.80 9.85 9.88 9.86 9.85 9.87 9.83 9.88 9.90 9.85 9.92 9.85 9.86 9.85 9.78 9.92 9.86

评委3 9.75 9.70 9.73 9.88 9.85 9.90 9.86 9.80 9.82 9.85 9.83 9.87 9.82 9.80 9.81 9.85 9.83 9.80 9.82 9.85

评委4 9.83 9.72 9.80 9.89 9.82 9.94 9.84 9.75 9.84 9.82 9.84 9.80 9.77 9.78 9.82 9.85 9.78 9.79 9.86 9.84

评委5 9.65 9.85 9.75 9.95 9.86 9.92 9.90 9.86 9.88 9.84 9.87 9.83 9.87 9.82 9.88 9.89 9.82 9.88 9.85 9.90

评委6 9.80 9.78 9.82 9.89 9.86 9.88 9.90 9.87 9.86 9.88 9.86 9.90 9.88 9.89 9.87 9.86 9.88 9.89 9.88 9.90

评委7 9.69 9.82 9.78 9.88 9.83 9.85 9.86 9.80 9.83 9.78 9.86 9.88 9.88 9.85 9.83 9.87 9.85 9.85 9.86 9.88

评委8 9.75 9.78 9.72 9.88 9.73 9.88 9.93 9.85 9.83 9.82 9.90 9.88 9.85 9.83 9.86 9.89 9.81 9.86 9.88 9.92

评分表(高二年级) 评委9 9.70 9.60 9.68 9.90 9.78 9.90 9.81 9.78 9.88 9.85 9.87 9.84 9.90 9.83 9.88 9.89 9.83 9.89 9.85 9.89 评委10 最高分 最低分 总分 9.83 9.85 9.82 9.95 9.88 9.94 9.93 9.87 9.88 9.88 9.9 9.9 9.9 9.92 9.88 9.89 9.88 9.89 9.92 9.92 9.65 9.6 9.68 9.8 9.73 9.85 9.81 9.75 9.8 9.78 9.83 9.8 9.77 9.78 9.81 9.82 9.78 9.78 9.81 9.84 平均分 名次 20 19 2 13 1 4 17 11 16 7 5 9 14 10 6 14 12 8 3

68.17 9.73857 68.25 9.75 68.23 9.74714 69.17 9.88143 68.85 9.83571 69.26 9.89429 69.11 9.87286 68.74 9.82 68.93 9.84714 68.79 9.82714 69.03 9.86143 69.08 9.86857 68.95 9.85 68.83 9.83286 68.93 9.84714 69.07 9.86714 68.83 9.83286 68.9 9.84286 69 9.85714 69.16 9.88


广播操比赛评分表

广播操比赛评分表_小学作文_小学教育_教育专区。九支小学第三套全国中小学生系列(七彩阳光)广播操比赛评分规则 一、入场及退场:(10 分) 1、进退场能做到“快、...

广播操比赛评分表

广播操比赛评分表学校名称:尤村小学得 标 日期 准分班级 及时、有 队形整齐、全校动作 全校动作 教师跟操 退场有序 总分 序、安静 服装统一 正确, 到位 整齐...

广播体操评分标准

(3)请假人请于广播体操比赛日,上一日把假条交到政教处龙冠 臣老师处并说明原因。 广播操比赛评分表项目 出场 序号入场 分) (5 队列队形 (8 分) 服装统一...

广播操比赛评分表

广播操比赛评分表_小学作文_小学教育_教育专区。广播操比赛评分表动作协调、 年级 进场(5 分) 队形服装 出场(5 分) (10 分) (60 分) 连贯、流畅。 精神...

广播操比赛评分表

广播操比赛评分表评分人: 时间: 年上下场 整齐有序 10 分 月整体效果好 10 分 日总分 100 分 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 班级 班主任 ...

广播操比赛评分表

广播操比赛评分表_体育/运动_生活休闲。小学部广播操比赛评分表班级: 评委:实得分值 项目 评分标准 队伍整齐、有序,组织形式自主创新 服装统一整洁,人数到齐 队形...

广播操评分表

广播操评分表 隐藏>> 盐集小学 2013-2014 年广播体操比赛评分表出场序号: 序号 1 2 3 4 比赛内容 进场退场 服装统一 精神面貌 队列整齐 预备节 伸展运动 做操...

广播操评分表

广播操评分表_学科竞赛_初中教育_教育专区。广播操 广播体操比赛评分表 ---班得分 意见 分值 (分) 内容 意 见 得 分 (分) 备注 进、退场 力度与节奏 精神...

2014年第九套广播体操比赛评分标准及细则

2014年第九套广播体操比赛评分标准及细则_营销/活动策划_计划/解决方案_实用文档...荣誉感,经学校研究决定于2014年11月22 日全天举行高一年级第九套广播操比赛。 ...

广播体操》比赛评分表 2

(18 人一组)姓班姓班姓班名级名级名级 2、高二女子 800 米预决赛(20 人...广播操比赛评分表2 暂无评价 2页 免费 第九套广播体操比赛评分... 2页 免费...