nbhkdz.com冰点文库

第1课 精耕细作的农业生产体系的形成

时间:2012-09-26


第1课 精耕细作农业生产模式的形成

■农业的起源 ■从耒耜到曲辕犁 ■水利设施的逐渐完善 ■从千耦其耘到个体农耕

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
导入

此图存于故宫博物 院,采自《宋人画册》。 描绘了宋代农民从耕作 到收获的情景,也反映 了我国古代农业生产的 面貌。

宋代《耕获图》
中国是世界上农业的发祥地之一。随着生产工具不断改进、生产技术日益 完善和水利工程的兴建,精耕细作的农业生产体系分别在中国的北方和南方形 成,并日臻成熟。自耕农出现以后,以家庭为单位从事生产劳动,“男耕女织” 式自给自足的小农经济成为中国农村的主要生产方式。

第1课 精耕细作农业生产模式的形成

农业的起源

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
神农氏发明农业的传说

神农氏塑像

神农尝百草

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
神农氏发明农业的传说

湖北随州神农祠

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
神农氏发明农业的传说

炎帝“神农氏” 陵大殿(湖南株洲市)

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
神农氏发明农业的传说

古之人皆食禽兽肉。至于神农,人民众多,禽兽不足, 于是神农因天之时,分地之利,制耒耜,教民农耕。 ——《白虎通》

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
黄河流域和长江流域的原始农业

半坡遗址发掘现场

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
黄河流域和长江流域的原始农业

炭化了的粟和菜籽 (半坡遗址出土)

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
黄河流域和长江流域的原始农业

半坡居民的房子复原图

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
黄河流域和长江流域的原始农业

河姆渡遗址

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
黄河流域和长江流域的原始农业

碳化稻谷 (河姆渡遗址出土)

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
黄河流域和长江流域的原始农业

河姆渡原始居民的水井 和草顶井架复原图

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
黄河流域和长江流域的原始农业

河姆渡氏族干栏式房屋想像图

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
古代的畜牧业

陶猪 (出土于上海崧泽文化遗址,距今约6000年)

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
古代的畜牧业

河姆渡遗址出土的陶猪 河姆渡遗址出土的刻画猪纹黑陶钵

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
古代的畜牧业

灰陶猪首形匜(马家浜——崧泽文化遗 址出土,约为公元前4000—前2685年 )

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
古代的畜牧业
试将十二生肖分类, 分别谈谈它们与中 国古代农业文明的 关系。

商朝甲骨文中的“十二生肖”

返 回

第1课 精耕细作农业生产模式的形成

从耒耜到曲辕犁

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
石制、骨制农具

半坡遗址出土的磨制石斧

半坡遗址出土的石磨

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
石制、骨制农具

河姆渡遗址出土的骨耜

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
石制、骨制农具

马桥文化石犁

马桥文化石锄

马桥文化,其遗址主要分 布在浙江湖州,距今4000年。
马桥文化石镰

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
春秋、战国时期的铁农具

战国时期的铁农具

春秋时期的铁锄 (1953年于湖南长沙 子弹库出土)

铁犁头 (1951年于河 南辉县出土)

铁镰刀 (1959年于浙江 绍兴出土)

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
春秋、战国时期的铁农具

战国时期凹形铁锄(湖南长沙砂子塘出土)

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
春秋、战国时期的铁农具

铁双镰范,河北省兴隆县古洞沟出 土。此范系单范,背后有弓形把手,一 次可铸两镰。

铁双镰范(战国时期)

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
春秋、战国时期的铁农具

战国时期铁锄(湖南长沙出土)

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
牛耕

汉代画像砖上的牛耕图(江苏徐州出土)

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
牛耕

东汉· 牛耕图画像石(甘肃嘉峪关市出土)

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
曲辕犁

曲辕犁模型

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
曲辕犁

曲辕犁构造示意图

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
曲辕犁

曲辕犁使用示意图

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
古代灌溉工具

翻车复原图(曹魏时马钧发明)

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
古代灌溉工具

水转翻车(明· 宋应星《天工开物》插图)

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
古代灌溉工具

筒车应用 筒车模型

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
古代灌溉工具

高转筒车图(元· 王祯《农书》插图)

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
中国古代杰出的农学著作

贾思勰塑像

《齐民要术》

《齐民要术》,北魏贾思勰撰。全书92篇,分为10卷,分别论述各 种农作物、蔬菜、果树、竹木的栽培,家畜、家禽的饲养,农产品加工 和副业等,比较系统地总结了黄河中下游地区丰富的农业生产经验,是 我国完整保存至今最早的一部农书。

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
中国古代杰出的农学著作

《农桑辑要》书影
《农桑辑要》是元朝管理农桑水利的机构大司农司主持编写的,共7卷, 分别论述各种作物的栽培及家畜、家禽、鱼、蚕、蜂的饲养。书中对棉花和 苎麻尤其提倡。该书由元政府下令颁行全国。它是现存最早的官修农书。

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
中国古代杰出的农学著作

王祯《农书》书影 王祯《农书》,元朝王祯撰。全书分三部分:(1)农桑通诀,总论 农业的各个方面;(2)百谷谱,是各种大田作物及果、蔬、竹、木的栽 培各论;(3)农器图谱,罗列各种与农业有关的工具,绘图加以说明。 书中对南方和北方的农业,及以所用农具的异同、利弊常作比较,进行 讨论。

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
中国古代杰出的农学著作

徐光启

《农政全书》

《农政全书》,明朝徐光启撰,全书60卷,70多万字;分为农本、田 制、农事、水利、农器、树艺、蚕桑、蚕桑广类、种植、牧养、制造、 荒政等12门,其中水利及荒政占篇幅较多。书中辑录了大量前代和当时 的文献,并提出作者的心得与见解,是明代重要的农业科学巨著。

返 回

第1课 精耕细作农业生产模式的形成

水利设施的逐渐完善

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
大禹治水的传说

禹治水 (山东嘉祥武氏祠的画像石)

大禹治水(想像画)

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
大禹治水的传说

河南开封禹王台

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
大禹治水的传说

开封禹王台大禹治水石刻画

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
大禹治水的传说

大禹陵 (位于浙江省绍兴市东南会稽山麓)

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
大禹治水的传说

舜……行视鲧之治水无状,乃殛鲧于羽山以死。天下皆 以舜之诛为是。于是舜举鲧子禹,而使续鲧之业。……禹 乃……命诸侯百姓兴人徒以傅土,行山表木,定高山大川。 禹伤先人父鲧功之不成受诛,乃劳身焦思,居外十三年,过 家门不敢入。 ——《史记· 夏本纪》

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
古代著名的水利工程

芍陂 芍陂是淮河流域著名古陂塘灌溉工程,位于安徽省寿县南。春 秋时期楚庄王十六年至二十三年(公元前598年—公元前591年)由 孙叔敖创建(一说为战国时楚子思所建),迄今2500多年一直发挥 不同程度的灌溉效益。

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
古代著名的水利工程

岷江(组图)

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
古代著名的水利工程

都江堰(四川成都)

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
古代著名的水利工程

都江堰

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
古代著名的水利工程

都江堰的三大主体工程

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
古代著名的水利工程

分水鱼嘴
这是一幅空中航拍的图片, “鱼嘴” 伸入岷江中,使岷江 水从两边分流,右边的外江用于分洪,左边的内江用于灌溉。

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
古代著名的水利工程

宝瓶口
在“鱼嘴”的下游,人们凿开玉垒山,打开内江通路。这即是 人们所称的“宝瓶口”。内江之水通过宝瓶口引入支流、渠道,用 来灌溉广阔的川西平原。

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
古代著名的水利工程

飞沙堰
“飞沙堰”,这是都江堰的泄洪排沙设施。夏季水大时,内 江的水可以漫过飞沙堰流入外江,保证内江灌溉渠免受水灾。

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
古代著名的水利工程

石人 即水位测定水尺,是水文观测的主要标志。战国时期秦国 在都江堰设立的3座石人,可视为中国最早的水尺。图为东汉 时期所刻李冰石人水尺。

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
古代著名的水利工程

深淘滩,低作堰。

——李冰
“深淘滩,低作堰”是都江堰的 治水名言。淘滩是指飞沙堰一段、 内江一段河道要深淘,深淘的标准 是古人在河底深处预埋的“卧铁”。 岁修淘滩要淘到卧铁为止,才算恰 到好处,能够保证灌区用水。低作 堰就是说飞沙堰的堰顶不可修得太 高,以免影响泄洪。

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
古代著名的水利工程

李冰父子雕塑
(今四川省都江堰市的标志性雕塑)

都江堰市—— 一座美丽的旅游城市

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
古代著名的水利工程

二王庙位于岷江左岸的山 坡上,前临都江堰,依山傍水, 殿宇群拾级而上。出二王庙前 门即可直到江边。

二王庙

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
古代著名的水利工程

二王庙内的李冰彩色画像

后人祭祀李冰的活动

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
古代著名的水利工程

庄严的放水节仪式
2004年4月4日,一名少女将象征四海之水的圣水倒入岷江。当日, 2000多年前古蜀先民“祀水”的壮观场面在中国都江堰市清明放水节上 重现。据传,为祈求“河神”保佑风调雨顺,古蜀人自古以来就有杀猪 宰羊以“祀水”的习俗。都江堰修建后,“祀水”活动遂演变为以纪念 李冰治水功绩为主,一年一度,世代相传。

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
古代著名的水利工程

郑国渠渠首遗址 郑国渠是公元前237年,秦王政采纳韩国水利家郑国的建议 开凿的。灌溉面积达280万亩,成为我国古代最大的一条灌溉渠 道。郑国渠自秦国开凿以来,历经各个王朝的建设,先后有白 渠、郑白渠、丰利渠、王御使渠、广惠渠、泾惠渠,至今造益 当地。引泾渠首除历代故渠外,还有大量的碑刻文献。

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
古代著名的水利工程

(郑国渠修成)关中为沃野,无凶年,秦以富强,卒并诸侯。 ——《史记· 河渠书》

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
黄河的治理

(王景)度地势,凿山阜, 破砥碛,直截沟涧,防遏冲要, 疏决壅积,十里立一水门,令 更相洄注,无复溃漏之患。

——《后汉书· 王景传》
王景

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
黄河的治理

明代潘季驯《河防一览图卷》局部
《河防一览图卷》,明代潘季驯著,14卷。该书阐述了黄河演变的 历史,总结了这一时期的治黄实践经验和主张,是16世纪后期我国治理 黄河的代表著作之一。

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
黄河的治理

潘季驯(1521—1595),字时良,号印川,浙江乌 程(今湖州)人。自嘉靖末年到万历间,四任总理河道, 先后达27年。他筑堤防溢,建坝减水,以堤束水,以水 攻沙,河行旧道,借黄通运,治黄很有成效。潘季驯著 有《河防一览》等书,系统地总结、阐述了治理黄河的 经验和主张。

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
边疆地区的坎儿井

坎儿井起源于2000年前的汉 代。它的特点是利用地面坡度引 取地下水自流灌溉。据统计,吐 鲁番盆地有坎儿井1237条,实际 使用853条,总长度超过5000公 里,总出水量每秒约10立方米。 坎儿井由坚井、地下暗渠、地面 明渠、涝坝四个部分组成。竖井 最深的在90米以上,一般长3—8 公里,最长的达10公里以上,年 灌溉300亩,最好的年灌溉可达 500亩。

坎儿井外观

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
边疆地区的坎儿井

坎儿井

坎儿井暗渠

维吾尔族少女在坎儿井边汲水

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
边疆地区的坎儿井

坎儿井示意图

返 回

第1课 精耕细作农业生产模式的形成

从千耦其耘到个体农耕

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
关于耦耕的不同解释
二人二耜并耕说。汉代学者郑玄注《周礼· 考工记》,认为古代的耦耕是两人各执 一耜,共同耕作的方法。耦耕在二人二耜的相同前提下,形成另外两种不同耕作形式 的解释,即唐代孔颖达《诗经· 大田》正义提出的对耕说,以及唐代贾公彦《考工记》 疏中提出的两人一前一后说。 二人一犁或二人二犁说。承培元《说文引经例证》和夏忻《学礼管释》认为,耦 耕不是用耒、耜,而是用犁,其形式是二人合用一犁或二人并用二犁,且有耕牛牵引。 二人使犁说。陆懋德《中国发现之上古铜犁考》一文指出:“耜是犁头,而最初 的牵用人拉。……二人同时工作,一人在后扶犁,一人在前拉犁,如此二人并耦,是 谓之耦也。”此说把耜与犁混为一谈。 二人相对说。孙常叙《耒耜的起源和发展》一文主张,所谓耦耕,是二人相对, 一人蹠耒,一人拉耜。 二人配合说。农史专家万国鼎《耦耕考》一文提出,耦耕即一人掘地挖土,另一 人旋即把土块打碎磨平,也就是一人耕一人耰,配合进行的耕作。 二人一耜说。何兹全在万国鼎《耦耕考》的基础上,撰成《谈耦耕》一文,认为 在木制耒耜时代,二人共踏一耜,一人以右脚踏耜上横木的右端,一人用左脚踏耜上 横木的左端,使耜平衡人土,这不仅是可能的,而且是必要的。 耕作的经济形式说。汪宁生《耦耕新解》一文又提出新的看法,主张耦耕不是一 种耕作方法,而是一种耕作的经济形式。农史专家李根蟠则在《耦耕纵横谈》中,不 仅从技术上指出耦耕是二人二耒并耜的耕作方式,而且还把它置于当时的社会生产力 与生产关系的条件下进行考察。 有关耦耕形式的解释和探讨还在进行,多方面、多角度展开研究,对于加深认识 先秦社会经济,肯定是大有益处的。

第1课 精耕细作农业生产模式的形成

这块牛骨在河南安阳殷 墟出土,上面刻有“王大令 众人曰协田”卜辞。意思是 商王命令众人(农业奴隶) 在田地上集体耕作,反映了 商代农业生产的情况。

“众人协田”牛骨刻辞

第1课 精耕细作农业生产模式的形成

从殷墟宫殿窖穴中发现的石镰刀 镰刀是农业上收割庄稼的用具,在殷墟宫殿区域内属于王室贵族的 圆形窖穴里,考古工作者曾发现444件有使用痕迹的石镰刀。这反映了商 朝农业生产规模之大和奴隶、农民集体劳动的情况。

第1课 精耕细作农业生产模式的形成

亦服尔耕,十千维耦。——《诗经· 噫嘻》 千耦其耘,徂隰徂畛。——《诗经· 载芟》

第1课 精耕细作农业生产模式的形成
朱陈村

——唐· 白居易
徐州古丰县,有村曰朱陈。去县百余里,桑麻青氛氲。 机梭声札札,牛驴走纭纭。女汲涧中水,男采山上薪。 县远官事少,山深人俗淳。有财不行商,有丁不入军。 家家守村业,头白不出门。生为村之民,死为村之尘。 田中老与幼,相见何欣欣。一村唯两姓,世世为婚姻。 亲疏居有族,少长游有群。黄鸡与白酒,欢会不隔旬。 生者不远别,嫁娶先近邻。死者不远葬,坟墓多绕村。 既安生与死,不苦形与神。所以多寿考,往往见玄孙。 我生礼义乡,少小孤且贫。徒学辨是非,只自取辛勤。 世法贵名教,士人重冠婚。以此自桎梏,信为大谬人。 十岁解读书,十五能属文。二十举秀才,三十为谏臣。 下有妻子累,上有君亲恩。承家与事国,望此不肖身。 忆昨旅游初,迨今十五春。孤舟三适楚,羸马四经秦。 昼行有饥色,夜寝无安魂。东西不暂住,来往若浮云。 离乱失故乡,骨肉多散分。江南与江北,各有平生亲。 平生终日别,逝者隔年闻。朝忧卧至暮,夕哭坐达晨。 悲火烧心曲,愁霜侵鬓根。一生苦如此,长羡村中民。

分析一下,为什么朱 陈村的农民能有相对 安定的生活条件?

第1课 精耕细作农业生产模式的形成

邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死,不 相往来。 ——《道德经》

第1课 精耕细作农业生产模式的形成

宋代《耕织图》(局部)

第1课 精耕细作农业生产模式的形成

浸种
(《耕织图》局部 )

返 回

第1课 精耕细作农业生产模式的形成

农产品和各地的食俗

大麦

小麦

第1课 精耕细作农业生产模式的形成

高梁

大豆

第1课 精耕细作农业生产模式的形成

水稻

土豆

第1课 精耕细作农业生产模式的形成

白薯

川菜水煮鱼

第1课 精耕细作农业生产模式的形成

鲁菜糖醋鲤鱼

粤菜油包鲜虾

第1课 精耕细作农业生产模式的形成

春耕夏耘,秋获冬藏,伐薪樵,治官府,给徭役。春不得 避风尘,夏不得避暑热,秋不得避阴雨,冬不得避寒冻。四时 之间,亡日休息,又私自送往迎来,吊死问疾,养孤长幼在其 中。勤苦如此,尚复被水旱之灾,急政暴赋,赋敛不时,朝令 而暮当具。有者半贾而卖,亡者取倍称之息。于是有卖田宅、 鬻子孙以偿责者。 ——西汉· 晃错《论贵粟疏》

阅读上述材料,想一想,它说明了小农经济的什么特点?

第1课 精耕细作农业生产模式的形成

仔细比较课文中的农具插图,谈一谈它 们是怎样逐步到改进的。这种进步对农业生 产有什么意义?

第1课 精耕细作农业生产模式的形成

1.中国古代农业经济的三个特点是_________________, _________________,_________________。 2.从哪些工程可以看出中国古代对水利的重视? 3.如何评价中国古代的自耕农经济?

第1课 精耕细作农业生产模式的形成


赞助商链接

必修二 第一课 精耕细作农业生产模式的形成教案

必修二 第一课 精耕细作农业生产模式的形成教案_政史地_高中教育_教育专区。必修...的基本状况,如农业的起源、黄河和长江 两大农耕系统的形成、古代农业经济的基本...

第一课精耕细作农业生产模式的形成

第一课精耕细作农业生产模式的形成 - 第一单元 中国古代的农耕经济 第 1 课 精耕细作农业生产模式的形成 梯度学习目标 课标要求:知道古代中国农业的主要耕作方式;...

第1课 精耕细作农业生产模式的形成

第1课 精耕细作农业生产模式的形成 一、课标要求:知道中国古代农业的主要耕作方式...有着悠久的历史,在世界众多文明古国中, 很早就形成了精耕 细作的农业生产体系。...

第1课精耕细作农业生产模式的形成

第1课精耕细作农业生产模式的形成_哲学/历史_人文社科_专业资料。高中历史岳麓版...图一 骨耜 A.生产工具由石器到铁器演变 C.战国时期铁农具广泛使用 【知识体系...

第1课精耕细作农业生产模式的形成教案4(08版岳麓必修2)

第1课精耕细作农业生产模式的形成教案4(08版岳麓必修2) - 精耕细作农业生产模式的形成 一、课标要求: 知道中国古代农业的主要耕作方式和土地制度,了解古代中国农业...

第1课精耕细作学案(知识点)

岳麓版历史必修一第1课精耕细作学案~第1 课 精耕细作农业生产模式的形成 【...案梳理知识,将教材助读部分在教材中勾画、标注、补充,初步形成本 课知识体系...

高一 必修二 第1课教案 精耕细作的古代农业_图文

高一 必修二 第1课教案 精耕细作的古代农业_政史地_高中教育_教育专区。第一...进步、水利设施的完善和小农 2 个体耕作方式有利于精耕细作农业生产体系的形成。...

第1课_精耕细作农业生产模式的形成【岳麓版】(学案3)

日照一中 2010 级历史导学案——历史必修Ⅱ·经济成长历程 第一单元第1课 中国古代的农耕经济精耕细作农业生产模式的形成 【课型】复习课 【课时】1 课时 【使用...

...第1课 精耕细作农业生产模式的形成教案2 岳麓版必修...

山东省2015年高中历史 第1课 精耕细作农业生产模式的形成教案2 岳麓版必修2_政...三、教学目标 1、知识与能力要求: (1)理解中国农业独立发展,自成体系,奠定...

我·说课·第1课《精耕细作农业生产模式的形成》

岳麓版必修二第 1 课: 《精耕细作农业生产模式的形成》一、课标要求:知道中国古代农业的主要耕作方式和土地制度,了解古代中 国农业经济的基本特点 二、教材地位: ...