nbhkdz.com冰点文库

中国商业银行不良贷款专题分析报告

时间:


中国商业银行不良贷款专题分析报告 目录 第一节 商业银行不良贷款概览 .................................................................................... 5 第二节 上市银行不良贷款信息梳理 ............................................................................ 7 一、光大银行 .......................................................................................................... 7 二、建设银行 .......................................................................................................... 9 三、农业银行 ........................................................................................................ 11 四、招商银行 ........................................................................................................ 13 五、交通银行 ........................................................................................................ 15 六、工商银行 ........................................................................................................ 15 七、民生银行 ........................................................................................................ 16 八、中信银行 ........................................................................................................ 18 九、浦发银行 ........................................................................................................ 20 十、平安银行 ........................................................................................................ 21 十一、南京银行 .................................................................................................... 23 十二、兴业银行 ........

赞助商链接

中国银监会发布的《商业银行不良资产检测和考核暂行办...

中国银监会发布的《商业银行不良资产检测和考核暂行办法》规定不良贷款分析报告主要是指( )。 A.不良贷款清收转化情况B.新发放贷款质量情况C.新发生不良贷款的内...

2016年商业银行不良资产处置现状及发展趋势分析

分析及发展前景报告 报告编号:1879696 中国产业调研网...商业银行不良贷款分类变化 2.2.4 商业银行不良贷款...(单位:%) 图表 3:花旗控股公司资产减持情况(单位:...

近期商业银行不良贷款双升的成因及风险防范

稀释等情况,但 并未改变不良贷款余额、 不良贷款率...按照国家政府报告中的内容,我国市场经济目 前处于...但我国商业银行信贷部门仍存在比较【中国期刊库】—...

我国商业银行不良贷款的成因及对策

本文对我国商业银行不良贷款的现状及其成因进行了分析,提出了减少不良贷款的对策。...我国四大国有商业银行问题贷款情况表 问题贷款 (亿美元) 中国银行 中国建设银行...

2013年上半年银行业资产质量分析报告

2013 年上半年分机构不良贷款情况 单位:亿元,% 三、不良贷款区域分布从不良贷款的区域分布来看,不良贷款率较高的区域主要集中于长三角地区(普遍高于 国内商业银行 ...

中国银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规...

中国银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定的不良贷款分析报告应包括( )。 A.不良贷款清收转化情况B.地区和客户机构情况C.新发放贷款质量情况D.次级...

我国商业银行不良贷款成因

巨大的不良 贷款酝酿着经济危机,因此,分析商业银行...根 据中国人民银行资料表明,2006 年底我国商业银行...而且,假如当某天有不可抗拒的情况发生,如战争,天灾...

新常态下我国商业银行不良贷款率提高和利润增速下降之...

新常态下我国商业银行不良贷款率提高和利润增速下降之分析 16 家上市银行年报披露历时 1 月有余终于收官。在利率市场化进程加速、互联网金融产 品层出不穷、国内...

2009年银行业分析报告

数据来源:CEIC 数据库 (二)不良贷款情况 2008 年,我国商业银行不良贷款率呈快速下降态势。据中国银监会初步统计,截至 2008 年 12 月末,我国境内商业银行(包括国...

我国国有商业银行如何减小不良贷款率

一、我国国有商业银行不良贷款现状分析与国际比较 (一) 我国四大国有商业银行不良贷款现状分析。 2002 年初,中国人民银行披露了我国商业银行不良贷款的一些 情况...

更多相关标签