nbhkdz.com冰点文库

2018高中物理竞赛讲义(超级完整版)

时间:


最新高中物理竞赛讲义 (完整版) 1 / 142 目录 最新高中物理竞赛讲义(完整版) ........................................................1 第 0 部分 绪言 ..................................................................................... 5 一、高中物理奥赛概况 .................................................................... 5 二、知识体系 ................................................................................... 5 第一部分 力&物体的平衡 .................................................................. 6 第一讲 力的处理.............................................................................. 6 第二讲 物体的平衡.......................................................................... 8 第三讲 习题课 ................................................................................. 9 第四讲 摩擦角及其它 .................................................................... 13 第二部分 牛顿运动定律 ......................................................................15 第一讲 牛顿三定律........................................................................ 16 第二讲 牛顿定律的应用 ................................................................ 16 第二讲 配套例题选讲 .................................................................... 24 第三部分 运动学 ................................................................................. 24 第一讲 基本知识介绍 .................................................................. 24 第二讲 运动的合成与分解、相对运动......................................... 26 第四部分 曲线运动 万有引力 ........................................................ 28 第一讲 基本知识介绍 ..................................

赞助商链接

2018年五大学科竞赛时间预告

2018 年五大学科竞赛时间预告,高一、二必看在自主招生报名过程中,申请材料的准备是自主招生重要的一个环节,尤其是考生成绩、证 书等证明材料的准备, 但对于高一和...

2018高中物理奥赛全部知识点word

2018高中物理奥赛全部知识点word_理化生_高中教育_教育专区。2018高中物理奥赛全部...40 中学生全国物理竞赛章程 第一章 总则 第一条 全国中学生物理竞赛(对外可以称...

九年级物理竞赛试题(1)2018.3.1

九年级物理竞赛试题(1)2018.3.1 - 黄冈中学 2018 年自主招生(理科实验班)预录考试 物理模拟试题(3.1) (共 80 分,与化学、生物合卷,化学 50 分,生物 15 ...

2018浙江财经大学“三位一体”招生章程

竞赛(包括:中国数学奥林匹 克、全国中学生物理竞赛、...(4)艺术特长类:高中阶段参加 2018 年清华大学艺术...通过书面评审的考生人数一般不超 过招生计划数的 6...