nbhkdz.com冰点文库

庄子名言名句

时间:2014-11-01


庄子名言名句
〖打印文章 - 下载本文〗〖唐诗三百首 - 在线字典〗 〖字号:大 中 小〗

人皆知有用之用,而莫知无用之用也。 且德厚信?,未达人气;名闻不争,未达人心。 顺始无穷,若殆以不信厚言,必死于暴人之前矣! 而强以仁义绳墨之言术暴人之前者, 是以人恶有其美也, 命之曰灾人。 灾人者, 人必反灾之。 若殆为人灾夫。 若一志,无听之以耳而听之以心;无听之以心而听之以气。听止于耳,心止于符。气也者, 虚而待物者也。唯道集虚。虚者,心斋也 且以巧斗力者,始乎阳,常卒乎阴,泰至则多奇巧;以礼饮酒者,始乎治,常卒乎乱,泰至 则多奇乐。 汝不知夫螳螂乎?怒其臂以当车辙,不知其不胜任也,是其才之美者也。 汝不知夫养虎者乎?不敢以生物与之, 为其杀之之怒也; 不敢以全物与之, 为其决之之怒也。 时其饥饱,达其怒心。虎之与人异类,而媚养己者,顺也;故其杀者,逆也。 方今之时,仅免刑焉!福轻乎羽,莫之知载;祸重乎地,莫之知避。


赞助商链接

庄子名言警句

庄子名言警句_文化/宗教_人文社科_专业资料。庄子名言警句 1、大知闲闲,小知间...常见名言警句 2页 免费 喜欢此文档的还喜欢 庄子名言名句 5页 免费 孟子的名言...

庄子名言名句语录

庄子名言名句语录_韩语学习_外语学习_教育专区。庄子名言名句语录 篇一:庄子经典名言名句语录 庄子 经典名言名句语录 1.天地有大美而不 言,四时有明法而不议,...

庄子名言句子迷

代表作《庄子》并被尊崇者演绎出多种版本,名篇 有《逍遥游》 、 《齐物论》等,庄子主张“天人合一”和“清静无为” 。以下是学习整理的庄子 名言名句大全: 1...

老子庄子名言集锦

老子庄子名言集锦_幼儿读物_幼儿教育_教育专区。今日推荐 180份文档 2014...教育名言集锦 21页 免费 名言名句集锦 11页 免费 校园文化之名言集锦 12页 免费...

庄子名言

庄子名言名句 5页 免费 庄子名言及解析 5页 7下载券 庄子名言百句 3页 1下载券 《庄子》名言名句 5页 1下载券庄​子​名​言 ...

庄子名言

·人生天地之间,若白驹过隙,忽然而已 —— 庄子名句 · 天地有大美而不言,...—— 庄子名言 · 以指喻指之非指,不若以非指喻指之非指也;以马喻马之非...

庄子

[庄子名言名句]以贤临人,未有得人者也;以贤下 [庄子名言名句]去小知而大知明,去善而自善矣 [庄子名言名句]且举世而誉之而不加劝,举世而非之而 不加沮...

孟子荀子老子庄子名言

孟子荀子老子庄子名言_幼儿读物_幼儿教育_教育专区。《孟子》名言选读 1、 故天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其 所为...

孔子孟子庄子老子名言

孔子孟子庄子老子韩非子墨子 名言赏析 ———真火客整理 孔子孟子庄子老子韩非子墨子 名言赏析孔子孟子谏言名句 译文 孔子名言 1、敏于事而慎于言。 【译文】人应...

诗词成语名言提炼取名法

知闲:出自《庄子· 齐物论》 :“大知闲闲,小知间间。” 诗雪:出自宋· ...政 成语、名言、诗词中的... 23页 1下载券 成语、名言、诗词名句的... ...

更多相关标签