nbhkdz.com冰点文库

家国情怀 责任担当


家国情怀 责任担当

情在不知不觉中萌发,越来越深。 这句话出自汤显祖的《牡丹亭》的题记: 【原文】“天 下女子有情,宁有如杜丽娘者乎!梦其人即病,病即弥连,至手画形容传于世而后死。死三 年矣,复能溟莫中求得其所梦者而生。如丽娘者,乃可谓之有情人耳。情不知所起,一往而 深,生者可以死,死可以生。生而不可与死,死而不可复生者,皆非情之至也。梦中之情, 何必非真,

天下岂少梦中之人耶?必因荐枕而成亲, 待挂冠而为密者, 皆形骸之论也。 ”【翻 译】 天下女子的多情,难道还有像杜丽娘那样的吗?梦见那位情人就得病,一病而迅即不 起,以至亲手描绘自己的画像传于世以后就死了。死去三年了,又能在冥冥之中寻求到所梦 的人而复生。像杜丽娘这样,才可以称得上是多情的人了。她的情在不知不觉中激发起来, 而且越来越深,活着时可以为情而死,死了又可以为情而生。活着不愿为情而死,死而不能 复生的,都不能算是感情的极点啊。梦中产生的情,为什么一定不是真的呢,天下难道还缺 少这样的梦中之人吗?一定要挨到男女同席了才算是成亲,等到挂冠辞官后才感觉安全的, 都是只看事情表面的说法啊。


家国情怀说话稿

家国情怀”这一中国传统知识分子“修身、齐家、治国、 平天下”的抱负、胸怀与责任,从新的起点出发开始新的人生征程, 勇于担当、全面发展,成为不负国家和时代...

家国情怀

家国情怀_哲学/历史_人文社科_专业资料。【溯源】什么是“家国情怀” ?未有我...今天, 在民族复兴的伟大征程中,我们要以一种历史责任感和使命感,敢于担当、...

家国情怀是立身养德之本

责任担当,乃是家国情怀的精髓所在。当我们专注于亲情眷念、自我圆 满,不应忘了民生之疾苦同样关乎自我之荣辱。更好地兼顾小家与国 家,将对家的情意深凝在...

山东省潍坊市四县市2016届高三5月模拟训练语文试题

责任这样一种担当精神;B 抒发了诗人 忧国、伤时、念家、悲己的情感,以及对亲人的思念之情等;C 表达的国家危难 之际,理应奋不顾身、挺身而出的家国情怀;...

关于担当

要有一种敢于担当家国情怀和历史责任。 二、敢于担当” 需要什么习总书记在全国组织工作会议上强调指出, 敢于担当是党的干部 必须具备的基本素质。党的干部必须...

责任在心担当在行

我们都有家国情怀, 由此我们可知每个人小小的责任担当可能会影响到国家的前 途和命运,千万不能小看自己。 我们都是普通的人,我们从事着普通的工作,那么,我们...

内蒙古赤峰市宁城县2017届高三一模语文试题含答案

3.根据原文内容,下列表述正确的一项是( ) A.责任担当,乃是家国情怀的精髓所在,将对国的情意深凝在对他人的大爱、对国家 的担当上,人生才能真正达成圆满。...

知识分子的家国情怀

我国知识分子 历来有浓厚的家国情怀,有强烈的社会责任感,重道义、勇担当;一代又一代知 识分子为我国革命、建设、改革事业贡献智慧和力量,有的甚至献出宝贵生命...

山东省潍坊市四县市2016届高三5月模拟训练语文试题(WOR...

“知责任者,大丈夫之始也;行责任者,大丈夫之终也。 ”责任担当,乃是家国情怀 的精髓所在。 当我们专注于亲情眷念、 自我圆满, 不应忘了民生之疾苦同样关乎...

2012年山东省高考优秀作文选评

题目现实性强,其内涵更强调家国情怀、天下意识,更易引发学生的 思索与联想。题目...2012 年山东省高考优秀作文选评 桑哲 议论文部分 1、担当责任,亮剑人生 愚者...