nbhkdz.com冰点文库

家国情怀 责任担当


家国情怀 责任担当

情在不知不觉中萌发,越来越深。 这句话出自汤显祖的《牡丹亭》的题记: 【原文】“天 下女子有情,宁有如杜丽娘者乎!梦其人即病,病即弥连,至手画形容传于世而后死。死三 年矣,复能溟莫中求得其所梦者而生。如丽娘者,乃可谓之有情人耳。情不知所起,一往而 深,生者可以死,死可以生。生而不可与死,死而不可复生者,皆非情之至也。梦中之情, 何必非真,

天下岂少梦中之人耶?必因荐枕而成亲, 待挂冠而为密者, 皆形骸之论也。 ”【翻 译】 天下女子的多情,难道还有像杜丽娘那样的吗?梦见那位情人就得病,一病而迅即不 起,以至亲手描绘自己的画像传于世以后就死了。死去三年了,又能在冥冥之中寻求到所梦 的人而复生。像杜丽娘这样,才可以称得上是多情的人了。她的情在不知不觉中激发起来, 而且越来越深,活着时可以为情而死,死了又可以为情而生。活着不愿为情而死,死而不能 复生的,都不能算是感情的极点啊。梦中产生的情,为什么一定不是真的呢,天下难道还缺 少这样的梦中之人吗?一定要挨到男女同席了才算是成亲,等到挂冠辞官后才感觉安全的, 都是只看事情表面的说法啊。


家国情怀 责任担当

家国情怀 责任担当_学科竞赛_高中教育_教育专区。家国情怀 责任担当 情在不知不觉中萌发,越来越深。 这句话出自汤显祖的《牡丹亭》的题记: 【原文】“天 下...

家国情怀说话稿

家国情怀”这一中国传统知识分子“修身、齐家、治国、 平天下”的抱负、胸怀与责任,从新的起点出发开始新的人生征程, 勇于担当、全面发展,成为不负国家和时代...

责任与担当演讲稿

;林则徐“苟利家国生死 以,岂因祸福避趋之” ,是对华夏民族的责任担当。...责任时而是杜甫身居 陋室“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”的济世情怀,时...

家国情怀需要真实记录来培养

面对历史的态度彰显 的是一个民族的良心与责任, 而唯有共同的历史认知, 才能...以震撼与洗 礼,培养青年一代的家国情怀,进而彰显一个民族对待历史的担当与 ...

家国情怀

家国情怀_哲学/历史_人文社科_专业资料。【溯源】什么是“家国情怀” ?未有我...今天, 在民族复兴的伟大征程中,我们要以一种历史责任感和使命感,敢于担当、...

家国情怀是立身养德之本

责任担当,乃是 家国情怀的精髓所在。当我们专注于亲情眷念、自我圆满,不应忘了民生之疾苦 同样关乎自我之荣辱。 更好地兼顾小家与国家,将对家的情意深凝在...

家国情怀是立身养德之本

责任担当,乃是家国情怀的精髓所在。当我们专注于亲情眷念、自我圆 满,不应忘了民生之疾苦同样关乎自我之荣辱。更好地兼顾小家与国 家,将对家的情意深凝在...

关于担当

要有一种敢于担当家国情怀和历史责任。 二、敢于担当” 需要什么习总书记在全国组织工作会议上强调指出, 敢于担当是党的干部 必须具备的基本素质。党的干部必须...

2016.1.20家国情怀是立身养德之本(人民论坛、谈谈领导干部的家风①)

2016.1.20家国情怀是立身养德之本(人民论坛、谈谈领导干部的家风①)_其它_...责任担当, 乃是家国情怀的精髓所在。 当我们专注于亲情眷念、 自我圆满, ...

报告文学抒写家国情怀

与人民同心 与时代同行 报告文学抒写家国情怀(文学新观察)李朝全 《 人民日报...的社会担当精神,对 祖国和人民怀有深沉的大爱至情,勇于承担历史使命与时代责任...